Sensors for factory automation hero

Czujnik pomiarowy HG-S

Wąski dotykowy czujnik pomiarowy.

Wąska konstrukcja

Sensors Measurement HG-S Slim unit body Panasonic Industry
 1. Wąski, solidny czujnik typu prętowego
 2. Kabel odporny na zginanie, nawet w przypadku zastosowania do ruchomych części
 3. Hot swap
 4. Łożyska ślizgowe z 2-punktową konstrukcją nośną dają doskonałą odporność na obciążenia boczne
 5. Odporność na obciążenia boczne
 6. Wysoka dokładność: Precyzyjna głowica czujnika charakteryzuje się rozdzielczością 0,1 µm i dokładnością wskazań maks. 1 µm dla pełnego zakresu i maks. 0,5 µm dla wąskiego zakresu. Czujniki CMOS o wysokiej rozdzielczości mierzą wielkość ruchu odczytując szklaną tarczę, które mają różne wzory szczelin w różnych pozycjach odczytu, co gwarantuje dokładne pomiary nawet przy szybkich operacjach pomiarowych. Wyeliminowane zostaje również mechaniczne zerowanie pozycji po włączeniu systemu.
 7. Odporność na pchnięcia w górę: Nawet w przypadku nagłego uderzenia powstałe obciążenie obejmie tylko dolną część zespołu czujnika. Ogranicznik trzpienia minimalizuje wpływ na szklaną tarczę.
 8. Wartość odchylenia wskazówki maks. 35 µm
Wyszukiwarka Produktów

Wyszukiwarka Produktów pomoże Ci znaleźć odpowiedni produkt

product finder Panasonic Industry
Znajdź właściwy produkt dla swojego projektu wybierając atrybuty i kryteria filtrowania

Hot swap

Sensors Measurement HG-S Hot-swappable Panasonic Industry

Głowicę czujnika można bezpiecznie wymienić bez wyłączania sterownika. Zmniejsza się dzięki temu ilość roboczogodzin potrzebnych na zmianę ustawienia linii, gdy konieczna jest obróbka różnych elementów.

Doskonała jakość wykonania

Dwa łożyska ślizgowe zostają dokładnie wyrównane ze środkiem trzpienia przy mocowaniu do górnej i dolnej części korpusu, aby zapewnić płynne przesuwanie.

Odporność na obciążenia boczne

Sensos Measurement HG-S Resistance to lateral load Panasonic Industry

Dwa łożyska ślizgowe zostają dokładnie wyrównane ze środkiem trzpienia przy mocowaniu do górnej i dolnej części korpusu, aby zapewnić płynne przesuwanie. Czujnik może wytrzymać ponad 100 milionów operacji przesuwania przy zastosowaniu obciążenia bocznego (wartość referencyjna).

 1. Obciążenie boczne powstaje, gdy czujnik jest ustawiony pod kątem lub gdy przedmiot poddawany obróbce jest przechylony.
 2. Badanie odporności na obciążenie boczne: Czujnik wytrzymuje 100 milionów operacji przesuwania (wartość referencyjna).
 3. Dwa łożyska ślizgowe zwiększają odporność na naprężenia mechaniczne z boku i zapewniają dokładność wyników pomiarów nawet przy obciążeniu bocznym.

* F = Siła

Odporność na pchnięcia w górę dzięki ogranicznikowi trzpienia

Sensors Measurement HG-S Resistance to upward thrust impact thanks to spindle stopper Panasonic Industry

Nawet w przypadku nagłego uderzenia powstałe obciążenie obejmie tylko dolną część zespołu czujnika, ponieważ ogranicznik trzpienia minimalizuje wpływ uderzenia.

Uniwersalny, łatwy w obsłudze sterownik

HG-S Versatile and easy-to-use controller Panasonic Industry
 1. Podwójny wyświetlacz daje większą elastyczność
 2. Wielokierunkowy wyświetlacz LCD
 3. Intuicyjny okrągły licznik
 4. Funkcja kopiowania z jednostek nadrzędnych do podrzędnych

Krótki czas reakcji 3 ms w połączeniu z dowolną głowica czujnika

Tryb konserwacji przydatny na hali produkcyjnej.

Następujące dane są magazynowane i mogą być wykorzystywane do analizy na miejscu:

 • Nieprawidłowa wartość pchnięcia głowicy czujnika w górę
 • Liczba pchnięć głowicy czujnika w górę
 • Łączna liczba operacji przesuwania

Alarm w przypadku pchnięcia w górę

Istnieje możliwość ustawienia alarmu, który powiadomi użytkownika o pchnięciu w górę (skoku), którego wartość przekracza ustawiony poziom. Dzięki temu można przeprowadzić konserwację prewencyjną zanim dojdzie do usterki głowicy czujnika.

Zrozumiały cyfrowy wyświetlacz dwuwierszowy

HG-S Easy-to-understand 2-line digital display Panasonic Industry

Dwuwierszowy wyświetlacz cyfrowy pokazuje jednocześnie pomiar głowicy (wartość zmierzoną) i wartość oceny (wartość obliczoną). Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia ostre i wyraźne wskazania wartości oraz szeroki kąt widzenia.

 1. Dodatkowy wiersz wyświetlacza: Wyświetla pomiar głowicy czujnika i inne dane.
 2. Główny wiersz wyświetlacza: wyświetla wartość oceny.

Intuicyjny okrągły licznik

Sensors Measurement HG-S Intuitive circle meter Panasonic Industry

Wartości mieszczące się w zakresie granic dolnej i górnej mają kolor zielony. Wartości poza tym zakresem mają kolor pomarańczowy. Dzięki temu wystarczy rzut oka, aby sprawdzić stan.

 1. Powyżej wartości maksymalnej.
 2. Poniżej wartości minimalnej

Funkcja kopiowania

Sensors Measurement HG-S Copy function Panasonic Industry

Podczas konfiguracji jednostki głównej symbol funkcji kopiowania świeci się dla pozycji ustawień, które można skopiować do jednostek podrzędnych. Pozwala to znacznie zmniejszyć liczbę roboczogodzin poświęcanych na konfigurację i konserwację.

Łatwe ustawianie tolerancji – prosta nauka za jednym naciśnięciem

HG-S Easy tolerance setting – simple 1-point teaching Panasonic Industry

Wyrównać z głównym elementem poddawanym obróbce i nacisnąć ENTER dla łatwego ustawienia tolerancji.

1. Główny element poddawany obróbce
2. Naciśnij raz!
3. Ustawianie tolerancji zakończone!

4. Tolerancja po stronie dodatniej (WYSOKA wartość zadana)
5. Wartość odniesienia
6. Tolerancja po stronie ujemnej (NISKA wartość zadana)

Brak potrzeby stosowania wejścia wyzwalania dzięki funkcji automatycznego wyzwalania

Sensors Measurement HG-S No need for trigger input thanks to self-trigger function Panasonic Industry

Procesu pomiaru nie trzeba uruchamiać zewnętrznie. Uruchamia się on automatycznie po ustabilizowaniu się wahania wartości pomiarowych lub z określonym opóźnieniem po osiągnięciu poziomu automatycznego wyzwalania (poziom ST)

1. Ustawienie szerokości statycznej
Gdy tylko krzywa pomiaru ustabilizuje się w określonym zakresie, zmierzona wartość zostanie przesłana do wyjścia analogowego.

2. Ustawienie opóźnienia czasowego
Gdy wartość pomiarowa osiągnie poziom ST i upłynie określony czas opóźnienia, zmierzona wartość zostanie wysłana do wyjścia analogowego.

 1. Wysoka
 2. Zadana wartość
 3. Niska
 4. Poziom wyzwolenia automatycznego (poziom ST)
 5. Czasomierz opóźnienia
 6. Szerokość statyczna

Połączenie szeregowe do 15 jednostek podrzędnych

HG-S Serial connection of up to 15 slave units Panasonic Industry

Jedną jednostkę główną można połączyć szeregowo z maksymalnie 15 jednostkami podrzędnymi, w dowolnej kolejności. Pozwala to na łatwe przeprowadzanie obliczeń wielopunktowych. Po podłączeniu jednostek podrzędnych po obu stronach sterownika należy zamontować płyty końcowe (opcja). 

Typy jednostek

Jednostka główna (1 typ): Wersja o zwiększonej wydajności (analogowe wejście/wyjście prądowe)

Jednostka podrzędna (3 typy):

 • Wersja o zwiększonej wydajności (analogowe wejście/wyjście prądowe)
 • Typ standardowy (we/wy)
 • Typ redukujący liczbę przewodów

1. Płyty końcowe MS-DIN-E
2. Jednostka główna HG-SC101 (wersja o zwiększonej wydajności z analogowym wejściem/wyjściem prądowym)
3. Jednostka podrzędna HG-SC111 (wersja o zwiększonej wydajności z analogowym wejściem/wyjściem prądowym)
4. Jednostka podrzędna HG-SC112 (wersja standardowa z cyfrowym wejściem/wyjściem)
5. Jednostka podrzędna / HG-SC113 (typ redukujący liczbę przewodów)

Zastosowania

Sensors Measurement HG-S applications Panasonic Industry
 • Kontrola zespołu sprzęganego
 • Pomiar wysokości części skrzyni biegów
 • Pomiar płaskości ekranu

Przewodnik dotyczący zamówień – głowica czujnika

Typ Rozdzielczość Dokładność wskazania (szczyt-szczyt, pełny zakres) Zakres pomiarowy Numer modelu
Ogólne przeznaczenie Typ standardowy 0,5 μm Maks. 2,0 μm 10 mm HG-S1010
Typ standardowy 0,5 μm Maks 3,0 μm 32 mm HG-S1032
Typ standardowy 0,5 μm Maks. 3,5 μm 50 mm HG-S1050
Typ o niskiej sile pomiarowej (uwaga 1) 0,5 μm Maks. 2,0 μm 10 mm HG-S1010R
Typ pneumatyczny 0,5 μm Maks. 2,0 μm 10 mm HG-S1010-AC
           
Wysokoprecyzyjny Typ standardowy 0,1 μm Maks. 1,0 μm 10 mm HG-S1110
Typ o niskiej sile pomiarowej (uwaga 1) 0,1 μm Maks. 1,0 μm 10 mm HG-S1110R
Typ pneumatyczny 0,1 μm Maks. 1,0 μm 10 mm HG-S1110-AC

Uwaga 1: Typ o niskiej sile pomiarowej nie jest wyposażony w gumowy mieszek.

 

Przewód połączeniowy głowicy czujnika (typ odporny na zginanie)

Oznaczenie Długość Numer modelu
Złącze proste 3 m CN-HS-C3
7 m CN-HS-C7
10 m CN-HS-C10
20 m CN-HS-C20
Złącze w kształcie litery L 3 m CN-HS-C3L
7 m CN-HS-C7L
10 m CN-HS-C10L
20 m CN-HS-C20L

Przewodnik dotyczący zamówień – sterownik

Typ Wyjście Numer modelu
Jednostka główna Wersja o zwiększonej wydajności (analogowe wejście/wyjście prądowe) NPN HG-SC101
PNP HG-SC101-P
     
Jednostki podrzędne Wersja o zwiększonej wydajności (analogowe wejście/wyjście prądowe) NPN HG-SC111
PNP HG-SC111-P
     
Typ standardowy (we/wy) NPN HG-SC112
PNP HG-SC112-P
     
Typ redukujący liczbę przewodów HG-SC113

Opcjonalne

HG-S Options
Oznaczenie Numer modelu
Sonda Typ standardowy TR-S10-Cx5 (5 szt. na zestaw)
Typ bardzo twardy TR-S10-H
Typ z bardzo twardą igłą TR-S321-H
Typ osadzony na płasko TR-S411-K
Typ z rolką TR-S601
Typ z przesunięciem TR-S700-H
Złączka Typ o dł. 15 mm TR-J102
Typ o dł. 25 mm TR-J104
Gumowy mieszek TR-G20X5 (5 szt. na zestaw)
TR-G50X5

Dane techniczne – typ pneumatyczny

Typ Typ pneumatyczny
Ogólne przeznaczenie Wysokoprecyzyjny
Numer modelu HG-S1010-AC HG-S1110-AC
Zgodny sterownik HG-SC101(-P), HG-SC111(-P), HG-SC112(-P), HG-SC113
Metoda wykrywania pozycji Metoda enkodera optycznego absolutnego liniowego
Zakres pomiarowy 10 mm (uwaga 1)
Skok Min. 10,5 mm (uwaga 1)
Siła pomiaru Skierowany w dół Zależy od zastosowanego powietrza
Skierowany w górę
Skierowany w bok
Rozdzielczość 0,5 μm
Dokładność wskazania (szczyt-szczyt) Pełny zakres: maks. 2,0 μm Wąski zakres: maks. 1,0 μm
Wartość odchylenia wskazówki 35 μm (typowo)
Funkcja hot-swap Wbudowana
Zakres ciśnienia roboczego 0,14 do 0,16 MPa 0,035 do 0,045 MPa (bez zaślepki uszczelniającej)
Zdolność do wytrzymywania ciśnienia 0,2 MPa
Płyn mający zastosowanie Czyste powietrze
Rura Średnica zewnętrzna: 4 mm Średnica wewnętrzna: 2,5 mm
Sygnalizator pracy 2-kolorowy LED (pomarańczowy/zielony)
Odporność na czynniki środowiskowe Stopień ochrony IP67 (IEC, uwaga 2)
Temperatura otoczenia Praca: -10°C do +55°C (bez kondensacji i oblodzenia) przechowywanie: -20 do +60°C
Wilgotność otoczenia 35 do 85% RH, przechowywanie: 35 do 85% RH
Rezystancja izolacji Min. 100 MΩ przy 250 V DC
Odporność na wibracje Częstotliwość 10 do 500 Hz, podwójna amplituda 3 mm (maksymalne przyspieszenie 196 m/s2) w kierunkach X, Y i Z przez dwie godziny każdy
Odporność na wstrząsy Przyspieszenie 1960m/s2 w kierunkach X, Y i Z trzy razy każdy
Materiał Korpus: cynk, uchwyt: stal nierdzewna, trzpień: stal narzędziowa, sonda (patrz opcje): ceramiczna, zacisk rury powietrznej: S60CM
Waga Waga netto: ok. 80 g
Akcesoria Klucz do mocowania głowicy czujnika 1 szt., nakrętka mocująca 1 szt., zaślepka uszczelniająca 1 szt., zacisk rury powietrznej 1 szt.

Uwagi:

 1. Pomiar w temperaturze otoczenia +20°C
 2. Konieczne zastosowanie zaślepki uszczelniającej.

Dane techniczne – głowica czujnika

Typ Ogólne przeznaczenie Wysokoprecyzyjny
Typ standardowy Typ o niskiej sile pomiarowej Typ standardowy Typ o niskiej sile pomiarowej
Numer modelu HG-S1010 HG-S1010R HG-S1110 HG-S1110R
Zgodny sterownik HG-SC101(-P), HG-SC111(-P), HG-SC112(-P), HG-SC113
Metoda wykrywania pozycji Metoda enkodera optycznego absolutnego liniowego
Zakres pomiarowy 10 mm (uwaga 1)
Skok Min. 10,5 mm (uwaga 1)
Siła pomiarowa (uwaga 2, uwaga 3) Skierowany w dół Maks. 1,65 N 1,1 N (uwaga 4) Maks. 0,35 N 0,3 N (uwaga 4) Maks. 1,65 N 1,1 N (uwaga 4) Maks. 0,35 N 0,3 N (uwaga 4)
Skierowany w górę Maks. 1,35 N 0,85 N (uwaga 4) Maks. 0,12 N 0,05 N (uwaga 4) Maks. 1,35 N 0,85 N (uwaga 4) Maks. 0,12 N 0,05 N (uwaga 4)
Skierowany w bok Maks. 1,5 N 0,95 N (uwaga 4) Maks. 0,25 N 0,2 N (uwaga 4) Maks. 1,5 N 0,95 N (uwaga 4) Maks. 0,25 N 0,2 N (uwaga 4)
Rozdzielczość 0,5 μm 0,1 μm
Dokładność wskazania (szczyt-szczyt) (uwaga 2) Pełny zakres: maks. 2,0 μm Wąski zakres: maks. 1,0 μm (dow. 60 μm) Pełny zakres: maks. 1,0 μm Wąski zakres: maks. 0,5 μm (dow. 60 μm)
Wartość odchylenia wskazówki 35 μm (typowo)
Funkcja hot-swap Wbudowana
Sygnalizator pracy 2-kolorowy LED (pomarańczowy/zielony)
Odporność na czynniki środowiskowe Stopień ochrony IP67 (IEC, uwaga 5) IP67 (IEC, uwaga 5)
Temperatura otoczenia Praca: -10°C do +55°C (bez kondensacji i oblodzenia) przechowywanie: -20 do +60°C
Wilgotność otoczenia 35 do 85% RH, przechowywanie: 35 do 85% RH
Rezystancja izolacji Min. 100 MΩ przy 250 V DC
Odporność na wibracje Częstotliwość 10 do 500 Hz, podwójna amplituda 3 mm (maksymalne przyspieszenie 196 m/s²) w kierunkach X, Y i Z przez dwie godziny każdy
Odporność na wstrząsy Przyspieszenie 1960m/s² w kierunkach X, Y i Z trzy razy każdy
Trwałość mechaniczna Min. 100 milionów razy (uwaga 6)
Moment dokręcania Śruba mocująca: 1,5 N m, nakrętka: 12,5 N m
Moment dokręcania sondy 0,1 do 0,4 N m (brak siły przyłożonej do jednostki głównej)
Sposób uziemienia Kondensator
Materiał Korpus: cynk, uchwyt: stal nierdzewna, trzpień: stal narzędziowa, sonda (uwaga 7): ceramiczna, gumowy mieszek: NBR (czarny)
Waga Waga netto: ok. 80 g
Akcesoria Typ standardowy (HG-S1010 / HG-S1110): Klucz do mocowania głowicy czujnika 1 szt., nakrętka mocująca 1 szt. Typ o niskiej sile pomiarowej (HG-S1010R / HG-S1110R): Klucz do mocowania głowicy czujnika 1 szt., nakrętka mocująca 1 szt., gumowy mieszek 1 szt.

Uwagi:

1. Zakres od 5 do 10 mm, gdy typ o niskiej sile pomiarowej (HG-S1010R / HG-S1110R) jest zamontowany skierowany w górę. 2. Pomiar w temperaturze otoczenia +20°C
3. W przypadku typu o niskiej sile pomiarowej (HG-S1010R / HG-S1110R), pomiary zostały wykonane przy użyciu produktów w standardowej konfiguracji bez gumowego mieszka.
4. Typowa wartość w pobliżu środka pomiarowego.
5. Nie obejmuje uszkodzeń i pogorszenia jakości mieszka spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
6. Typowa wartość w czystym środowisku, bez kontaktu z kurzem i cieczami takimi jak woda czy olej. Cztery miliony razy (typowa wartość), gdy zamontowany typ o niskiej sile pomiarowej (HG-S1010R / HG-S1110R) jest skierowany w górę.
7. Dostępne są również inne sondy (opcja).

Dane techniczne – sterownik

Typ Jednostka główna Jednostka podrzędna
Typ o wysokiej wydajności Typ o wysokiej wydajności Typ standardowy Typ redukujący liczbę przewodów
Numer modelu Wyjście NPN HG-SC101 HG-SC111 HG-SC112 HG-SC113
Wyjście PNP HG-SC101-P HG-SC111-P HG-SC112-P
Kompatybilna głowica czujnika HG-S1010(R), HG-S1110(R)
Liczba możliwych do podłączenia jednostek Do jednej jednostki głównej można podłączyć do 15 jednostek podrzędnych.
Napięcie zasilania 24 V DC ±10%, w tym tętnienia 0,5 V (szczyt-szczyt)
Pobór prądu (uwaga 2) Maks. 70 mA (przy podłączonej głowicy czujnika)
Analogowe wyjście prądowe (uwaga 3)
 • Zakres wyjść prądowych: 4 do 20 mA / pełna skala (wartość domyślna)
 • Wyjście błędu: 0 mA
 • Liniowość: ±0,25% pełnej skali
 • Impedancja obciążenia: maks. 250Ω
Wyjście sterowania Typ wyjścia NPN
 • Tranzystor NPN z otwartym kolektorem
 • Maksymalny prąd ujścia: 50 mA (uwaga 4)
 • Zastosowane napięcie: maks. 30 V DC (pomiędzy wyjściem a 0 V)
 • Napięcie szczątkowe: maks. 1,5V (przy prądzie ujścia 50 mA)
 • Prąd upływowy:  Maks. 0,1mA

Typ wyjścia PNP

 • Tranzystor PNP z otwartym kolektorem
 • Maksymalny prąd źródłowy: 50 mA (uwaga 4)
 • Zastosowane napięcie: maks. 30 V DC (pomiędzy wyjściem a +V)
 • Napięcie szczątkowe: maks. 1,5V (przy prądzie źródłowym 50 mA)
 • Prąd upływowy: maks. 0,1 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem Wbudowane (typ z automatycznym resetem)
Wyjście oceny Metoda przełączania NO / NC
Wyjście alarmu Otwarte, gdy następuje alarm
Zewnętrzne wejście (wejście 1, wejście 2, wejście 3) Typ wyjścia NPN
 • Wejście bezkontaktowe lub tranzystor NPN z otwartym kolektorem
 • Sytuacja wejścia: Błędne (+8 V do +V DC lub otwarte), poprawne (0 do +1,2 V DC)
 • Impedancja wejściowa: ok. 10 kΩ

Typ wyjścia PNP

 • Wejście bezkontaktowe lub tranzystor PNP z otwartym kolektorem
 • Sytuacja wejścia: Błędne (0 do +0,6 V DC lub otwarte), poprawne (+4 V do +V DC)
 • Impedancja wejściowa: ok. 10 kΩ
Wejście wyzwalania Minimalny czas wejścia 2 ms (WŁ.)
Wejście nastawy wstępnej Minimalny czas wejścia 20 ms (WŁ.)
Wejście reset Minimalny czas wejścia 20 ms (WŁ.)
Wejście banku A / B Minimalny czas wejścia 20 ms (WŁ.)
Czas reakcji 3 ms, 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms typ przełączający
Wyświetlacz cyfrowy 204-segmentowy LCD
Rozdzielczość wyświetlacza 0,1 μm
Zakres wyświetlania -199,9999 do 199,9999 mm
Poziom zanieczyszczenia 2
Wysokość Maks. 2000 m
Odporność na czynniki środowiskowe Stopień ochrony IP40 (IEC)
Temperatura otoczenia -10°C do +50°C (bez kondensacji i oblodzenia), przechowywanie: -20 do +60°C
Wilgotność otoczenia 35 do 85% RH, przechowywanie: 35 do 85% RH
Rezystancja izolacji Min. 20 MΩ z próbnikiem izolacji 250 V DC pomiędzy wszystkimi połączonymi zaciskami zasilania a obudową
Wytrzymywane napięcie 1000 V AC przez jedną minutę pomiędzy wszystkimi połączonymi zaciskami zasilania a obudową
Odporność na wibracje Częstotliwość: 10 do 150 Hz; amplituda: 0,75 mm przez 2 godziny w każdym z kierunków X, Y i Z
Odporność na wstrząsy Przyspieszenie 98m/s² (ok. 10 G) w kierunkach X, Y i Z pięć razy każdy
Materiał Obudowa: poliwęglan, osłona: poliwęglan, przełączniki: poliacetal
Kabel 0,2 mm², 2-żyłowy kabel (przewód brązowy i niebieski) / 0,15 mm² 7-żyłowy kabel kompozytowy, dł. 2 m 0,15 mm², 7-żyłowy kabel kompozytowy, dł. 2 m 0,15 mm², 6-żyłowy przewód typu „cab tire”, dł. 2 m
Waga (ok.) 140 g 140 g 130 g 60 g

Uwagi:

1. Tam, gdzie warunki pomiaru nie zostały dokładnie określone, zastosowano następujące warunki: napięcie zasilania 24 V DC, temperatura otoczenia +20°C.
2. Pobór prądu nie obejmuje analogowego wyjścia prądowego.
3. Pełna skala liniowości = 16 mA, jest to liniowość w odniesieniu do wartości mierzonych cyfrowo.
4. Po podłączeniu jednostek podrzędnych do jednostki głównej, maksymalny prąd ujścia / prąd źródłowy wyjścia sterowania i temperatura otoczenia różnią się w zależności od liczby podłączonych jednostek podrzędnych, jak pokazano poniżej.

 

Liczba podłączonych jednostek podrzędnych Maksymalny prąd ujścia / prąd źródłowy wyjścia sterowania Temperatura otoczenia
1 do 7 jednostek podrzędnych 20 mA -10 do +45°C
8 do 15 jednostek podrzędnych 10 mA

Moduł komunikacyjny HG-S

HG-S communication unit Panasonic Industry

Bezpośrednie przesyłanie precyzyjnych wartości pomiarowych: nowy moduł komunikacyjny dla serii HG-S

Nowy moduł komunikacyjny dla serii czujników HG-S służy do bezpośredniego przesyłania precyzyjnych wartości pomiarowych, czyniąc śledzenie danych tak łatwym jak jeszcze nigdy. Komunikacja działa nie tylko dla wartości pomiarowych, ale także dla parametrów, co ułatwia zarządzanie wynikami kontroli i identyfikację przyczyn w przypadku awarii.

Przykładowa instalacja

Sensors Measurement HG-S communication unit installation example Panasonic Industry

W instalacji sieciowej, sterownik PLC i komputer można wykorzystać do zdalnego sterowania wieloma stacjami. Każda stacja składa się z jednostki głównej, maksymalnie 14 jednostek podrzędnych oraz modułu komunikacyjnego SC-HG1-485. Maksymalna liczba stacji zależy od wybranego protokołu komunikacyjnego: 99 stacji w przypadku MODBUS (RTU/ASCII) oraz 64 stacje w przypadku MEWTOCOL-COM.

 1. Stacje składają się z czujnika głównego, maksymalnie 14 czujników podrzędnych oraz modułu komunikacyjnego SC-HG1-485
 2. Dostępne są dwa protokoły:
  - MODBUS (RTU/ASCII) do podłączenia maks. 99 stacji
  - MEWTOCOL-COM do podłączenia maks. 64 stacje
 3. Sterownik programowalny seria FP7
 4. Komputer do analizy i badania przyczyn
 5. Serwer do rejestracji danych

Przewodnik dotyczący zamówień

Nazwa produktu Numer modelu Opis
Moduł komunikacyjny RS485 SC-HG1-485 Moduł komunikacyjny do komunikacji RS485. Dostępne są dwa protokoły:
 • MODBUS (RTU/ASCII) do podłączenia maks. 99 stacji
 • MEWTOCOL-COM do podłączenia maks. 64 stacje

Dane techniczne – moduł komunikacyjny HG-S

Nazwa produktu Moduł komunikacyjny RS485 dla czujników pomiarowych
Numer modelu SC-HG1-485
Obowiązujące normy Dyrektywa EMC
Zgodny sterownik HG-SC
Napięcie zasilania 24 V DC ±10%, w tym tętnienia maks. 10% (szczyt-szczyt) (w określonym zakresie napięcia zasilania) Uwaga: Zasilanie jest dostarczane z czujnika głównego.
Pobór prądu Maks. 40 mA
Metoda komunikacji Półdupleks z dwoma przewodami
Metoda synchronizacji Synchronizacja start-stop
Protokół komunikacyjny MODBUS (RTU, ASCII), MEWTOCOL-COM
Prędkość komunikacji 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 38,4 kbit/s, 57,6 kbit/s, 115,2 kbit/s
Właściwości elektryczne Zgodność z EIA RS-485
Liczba stacji, które można podłączyć do hosta 1 do 99 jednostek w przypadku korzystania z MODBUS (RTU/ASCII) 1 do 64 w przypadku korzystania z MEWTOCOL-COM
Liczba czujników, które można podłączyć na stację Maks. 15 czujników (1 główny, 14 podrzędnych) na moduł SC-HG1-485
Długość bitu stopu 1 bit, 2 bity
Kontrola parzystości Brak, bit parzystości, bit nieparzystości
Długość danych 8 bitów (RTU), 7 bitów (ASCII)
Stopień zanieczyszczenia 2
Wysokość pracy urządzenia Maks. 2000 m
Odporność na czynniki środowiskowe Stopień ochrony IP40 (IEC)
Temperatura otoczenia -10°C do +45°C (bez kondensacji i oblodzenia), przechowywanie: -20 do +60°C
Wilgotność otoczenia Praca i przechowywanie: 35 do 85% RH
Rezystancja izolacji Min. 20 MΩ z próbnikiem izolacji 250 V DC pomiędzy wszystkimi połączonymi zaciskami zasilania a obudową
Wytrzymywane napięcie 1000 V AC przez jedną minutę pomiędzy wszystkimi połączonymi zaciskami zasilania a obudową
Odporność na wibracje Częstotliwość: 10 do 150 Hz; amplituda: 0,75 mm przez 2 godziny w każdym z kierunków X, Y i Z
Odporność na wstrząsy Przyspieszenie 98m/s² (ok. 10 G) w kierunkach X, Y i Z pięć razy każdy
Materiał Obudowa: poliwęglan
Maksymalna długość kabla komunikacyjnego Maks. 1200 m pomiędzy SC-HG1-485 (terminal) a PLC
Waga (ok.) Waga netto: 75 g, waga brutto: 120 g.
Akcesoria Mostek łączeniowy rezystora końcowego: 1 szt.

Do pobrania

Name File Type Size Date Language
PDF Brochure "Focus Automazione" Catalog, Shortform 3.1 MB 01.04.2022 Italian
PDF Brochure Capteurs Catalog, Shortform 32.5 MB 13.09.2021 French
PDF Catálogo Resumen Sensores Data sheet 29 MB 28.04.2021 Spanish
PDF Digital Displacement Sensor Head HG-S. Air-Driven Type Digital Displacement Sensor Heads Featuring Slim Body! Data sheet 2 MB 21.05.2019 English
PDF HG-S Contact-Type Digital Displacement Sensor/Head, MJE-HGS1010 Manual 717.6 KB 09.04.2024 English
ZIP HG-S Controller 2D Data CAD 54.7 KB
ZIP HG-S Controller 3D Data CAD 456.5 KB
ZIP HG-S Head 2D Data CAD 56.5 KB
ZIP HG-S Head 3D Data CAD 621.1 KB
ZIP HG-S Probe 2D Data CAD 26.7 KB
ZIP HG-S Probe 3D Data CAD 92.7 KB
PDF HG-S Series User's Manual, WUME-HGS-11 Manual 12.8 MB 27.09.2023 English
PDF HG-S series: Digital Displacement Sensor Flyer 2.1 MB 17.11.2015 English
PDF HG-S series: Slim & Robust Sensor Unit Catalog, Shortform 8.1 MB 24.11.2015 English
PDF HG-S-AC Instruction Manual, MJE-HGSAC Manual 1.3 MB 09.04.2024 English
PDF HG-SC Instruction Manual, MJE-HGSC Manual 2.1 MB 09.04.2024 English
PDF Programma Sensori Catalog, Shortform 2.6 MB 11.01.2021 Italian
Raccolta Applicazioni Sensori Data sheet 24.2 KB 20.12.2018 Italian
PDF SC-HG1 USB Communication Unit Instruction Manual, CMJE-SCHG1USB Manual 618.3 KB 15.12.2023 English
PDF SC-HG1-485 Instruction Manual, MJE-SCHG1485 Manual 3 MB 27.09.2023 English
PDF SC-HG1-485 User's Manual, WUME-SCHG1485-5 Manual 3.5 MB 07.01.2021 English
PDF SC-HG1-C Instruction Manual, MJE-SCHG1C Manual 3.3 MB 15.12.2023 English
PDF SC-HG1-C User’s Manual WUME-SCHG1C-5 Manual 3.3 MB 07.01.2021 English
ZIP SC-HG1-ETC 2D data CAD 14.7 KB
ZIP SC-HG1-ETC 3D data CAD 824.2 KB
PDF SC-HG1-ETC EtherCAT communication Instruction Manual, MJE-SCHG1ETC Manual 1.4 MB 15.12.2023 English
PDF SC-HG1-ETC EtherCAT communication User’s Manual, WUME-SCHG1ETC-3 Manual 2.7 MB 07.01.2021 English
ZIP SC-HG1-ETC(HG-S and HG-T), ESI file (EtherCAT Slave Information) in XML format Software 11.8 KB 05.08.2019
PDF Selection guide measurement sensors Catalog 10.4 MB English
PDF Sensor Selection Guide for Packaging Industry Catalog 14.7 MB 12.07.2022 English
PDF Senzory - Zkrácená verze Catalog, Shortform 10.1 MB 28.01.2013 Czech
PDF Short Form Sensors for Factory Automation Catalog, Shortform 32.7 MB 08.07.2021 English
PDF Top seller - Automation products, 6215euen Catalog, Shortform 15.7 MB 04.05.2023 English
PDF Übersicht Sensoren Catalog, Shortform 28 MB 05.05.2022 German
PDF Übersicht Topseller Automatisierungstechnik, 6215eude Catalog, Shortform 15.6 MB 24.04.2023 German