footer imprint privacy-policy cookie-policy terms-of-service Panasonic Industry

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług Panasonic Industry Europe

Regulamin

Poniżej znajda Państwo Regulamin korzystania z witryny Panasonic Industry Europe GmbH industry.panasonic.eu

Jeśli nie akceptują Państwo niniejszego Regulaminu, muszą Państwo zaprzestać korzystania z witryny. O ile nie zaznaczono inaczej, zawartość tej witryny i stron jest chroniona prawem autorskim i żadna ich część nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Panasonic lub zgodnie z warunkiem opisanym poniżej.

Mogą Państwo wydrukować lub pobrać tekst z witryny dla celów osobistych i niekomercyjnych, włączając w to m.in. struktury, ogólny styl i kod programu.

Mimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w witrynie eu.industrial.panasonic.com były pełne i prawidłowe, Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i braki. Konstrukcje, specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wskazówki i ostrzeżenia

Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące korzystania z informacji technicznych oraz produktów przedstawionych na niniejszej witrynie

Produkty opisane na tej stronie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do standardowych zastosowań, np. w urządzeniach elektroniki ogólnej, sprzęcie biurowym, sprzęcie do przekazywania danych i komunikacji, przyrządach pomiarowych, urządzeniach gospodarstwa domowego i sprzęcie audio-wideo. W przypadku zastosowań specjalnych, w których wymagana jest wysoka jakość i niezawodność, lub gdy awaria lub nieprawidłowe działanie produktu może bezpośrednio zagrażać życiu lub spowodować powstanie ryzyka obrażeń ciała (np. w urządzeniach lotniczych i kosmicznych, urządzeniach kontroli ruchu i transportowych, urządzeniach do spalania, wyrobach medycznych, urządzeniach zapobiegania wypadkom i kradzieżom oraz urządzeniach zabezpieczających), prosimy o korzystanie z naszych produktów dopiero po adekwatnym przetestowaniu ich przydatności do danego zastosowania przez Państwa firmę.

W przypadku stosowania naszych produktów w urządzeniach, które wymagają wysokiego stopnia niezawodności, niezależnie od zastosowania, zaleca się stosowanie obwodów zabezpieczających i nadmiarowych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz przetestowanie ich pod kątem bezpieczeństwa.

Produkty i dane techniczne produktów opisane w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie w celu ich ulepszenia bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego przed ostatecznym etapem procesu projektowania, zakupem lub użyciem w jakimkolwiek zastosowaniu należy poprosić o aktualne szczegółowe dane techniczne i potwierdzić je z wyprzedzeniem.

Informacje techniczne podane na tej stronie internetowej zawierają przykłady typowych działań i układów produktów. Nie mają one na celu zagwarantowania nienaruszania praw autorskich lub udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej tej firmy ani żadnej strony trzeciej.

Jeżeli jakiekolwiek produkty, specyfikacje produktów i informacje techniczne znajdujące się na tej stronie internetowej mają zostać wyeksportowane lub dostarczone osobom zamieszkałym w innych krajach, należy przestrzegać praw i przepisów kraju eksportującego, w szczególności tych dotyczących kontroli bezpieczeństwa eksportu.

Informacji zawartych w niniejszej witrynie nie można przedrukowywać ani reprodukować, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Panasonic Corporation.