about-us seven-principles Panasonic Industry

Siedem zasad

Klucz do naszych codziennych działań i zarys preferowanego zachowania w biznesie

Polityka firmy to integralna i wiążąca część naszej kultury korporacyjnej, zasad i filozofii. Zgodnie z podstawową filozofią biznesową Panasonic, chcemy stać się partnerem spółek w sektorze B2B i tym samym osiągnąć stuprocentową satysfakcję klientów, dostarczając im doskonałe technologie, produkty oraz usługi. Wszystkie cele korporacji związane z jakością, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji i środowiskiem opierają się na naszych Siedmiu Zasadach.

About_us Konosuke Matsushita
 1. Wkład na rzecz społeczeństwa
  Dla dobra społeczeństwa będziemy realizować Podstawowe Cele Zarządzania.
 2. Sprawiedliwość i uczciwość
  Będziemy uczciwi i sprawiedliwi we wszystkich transakcjach biznesowych i kontaktach z innymi.
 3. Współpraca i duch zespołowy
  Połączymy nasze zdolności, aby wspólnie osiągać cele i będziemy cenić ducha pracy zespołowej.
 4. Niestrudzone dążenie do doskonałości
  Postaramy się poprawić nasze zdolności biznesowe, aby przyczynić się do rozwoju społeczeństwa.
 5. Uprzejmość i pokora
  Zawsze będziemy uprzejmi, skromni i będziemy szanować innych, aby przyczynić się do utrzymania dobrych relacji społecznych.
 6. Zdolności adaptacyjne
  Będziemy nieustannie dostosowywać nasz sposób myślenia i zachowania, aby sprostać stale zmieniającym się warunkom.
 7. Wdzięczność
  Będziemy działać z poczucia wdzięczności za wszelkie dobro, jakie nas spotkało