Human Machine Interface hero Panasonic Industry

Platforma jako usługa

Dzięki Platformie jako usłudze (PaaS), danymi mogą zarządzać bardzo wydajne serwery najnowszych, otwartych technologii.

Our top product lines

Corvina Cloud
Platforma HMI jako usługa

Corvina Cloud

Corvina Cloud to platforma, która ułatwia zarządzanie firmą IIoT.