footer imprint privacy-policy cookie-policy terms-of-service Panasonic Industry

Polityka prywatności

Jak traktujemy prywatność i dane osobowe użytkowników

Panasonic traktuje Państwa prywatność i dane osobowe z najwyższym szacunkiem. Postępujemy zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie informacje, które gromadzimy na jego temat (zwane „danymi osobowymi”, wyjaśnione poniżej). Staraliśmy się wyjaśnić, jak postępujemy na tyle szczegółowo, aby zapewnić wszelkie potrzebne informacje, z możliwością kliknięcia na link prowadzący do bardziej szczegółowych informacji. (Jeśli nadal nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, możesz wysłać do nas e-mail na adres info.pieu@eu.panasonic.com – Informacja o ochronie prywatności dotyczy urządzeń, produktów, witryn i aplikacji, które odwołują się do Informacji o ochronie prywatności lub zawierają linki do niej (zwanych łącznie naszymi „Usługami”) i ma zastosowanie bez względu na to, czy użytkownik korzysta z Usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora czy innego urządzenia.

 

1. Kim jesteśmy?

Panasonic Industry Europe GmbH („Panasonic”, „my”, „nas” i „nasz (nasza, nasze)”)
Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 Ottobrunn
Niemcy

Jesteśmy częścią Panasonic Corporation z siedzibą w Kadoma w prefekturze Osaka w Japonii;

Mamy wiele podmiotów powiązanych, których listę można znaleźć tutaj:

 

2. Czym są dane osobowe?

Dla celów niniejszej Informacji o ochronie prywatności „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do Państwa i/lub informacje, na podstawie których można Państwa zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio. Dla przykładu, informacje, które identyfikują użytkownika mogą zawierać jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, szczegółowe informacje na temat płatności, numer identyfikacyjny konkretnego produktu/urządzenia Panasonic, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. identyfikatory plików cookie i adres IP użytkownika), czy też jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości użytkownika. W przypadku połączenia innych informacji (tj. informacji, które same w sobie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika) z Danymi osobowymi, takie połączone informacje traktowane są przez nas jako Dane osobowe.

 

3. Jakie Dane osobowe zbiera Panasonic?

A. Dane osobowe przekazane przez użytkownika

Niektóre oferowane przez nas Usługi umożliwiają Państwu bezpośrednie przekazanie nam Danych osobowych.

Przy zakładaniu konta lub profilu Panasonic

Przy zakładaniu konta lub profilu w witrynie Panasonic (np. przy rejestracji w Portalu partnera jako Partner Panasonic) prosimy o podanie pewnych Danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, numeru telefonu, nazwy firmy i adresu e-mail. Każde utworzone konto będzie chronione hasłem, a my wykorzystamy imię i nazwisko użytkownika, aby umożliwić mu weryfikację konta, gdy zadzwoni do naszych przedstawicieli działu obsługi klienta lub skontaktuje się z nami w innych celach.

Przy rejestracji produktu lub urządzenia w Panasonic

Przy zakupie produktu lub urządzenia Panasonic użytkownik może według własnego uznania zdecydować się na rejestrację danego produktu lub urządzenia w naszej firmie, aby móc korzystać z jego funkcji, takich jak gwarancja na produkt/urządzenie lub promocje. W celu zarejestrowania produktu lub urządzenia możemy gromadzić Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje o posiadanym produkcie lub urządzeniu Panasonic, takie jak jego numer seryjny (lub inny identyfikator produktu/urządzenia) czy data zakupu.

Przy komunikacji z Panasonic

W przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami z zapytaniem dotyczącym sprzedaży lub kontaktuje się z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub osobiście, możemy gromadzić Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu; możemy również gromadzić informacje o posiadanych przez użytkownika produktach lub urządzeniach Panasonic, takie jak ich numery seryjne czy data zakupu. Możemy również tworzyć dzienniki/raporty przydatne w diagnozowaniu problemów związanych z wydajnością produktu lub aplikacji oraz przechwytywać informacje związane z danym problemem. Informacje te wykorzystujemy, by świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta i pomocy technicznej. Dostęp do profilu/konta użytkownika może być nam potrzebny, aby zapewnić niezbędną pomoc lub wsparcie, którego użytkownik potrzebuje lub o które prosi. Możemy również nagrywać i analizować Państwa rozmowy z naszymi przedstawicielami działu obsługi klienta (np. gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie), na potrzeby szkoleń i rozpatrywania skarg, a także w celu przeanalizowania wszelkich informacji podanych przez Państwa w odpowiedzi na dobrowolną ankietę(-ty) dla klientów. Będziemy nagrywać i/lub analizować rozmowy użytkowników z naszymi przedstawicielami tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i zawsze informujemy użytkowników, że to robimy

 

B. Informacje o korzystaniu przez użytkownika z Usług

Możemy zbierać informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych Usług poprzez oprogramowanie na Państwa urządzeniu/produkcie Panasonic oraz w inny sposób, a także o korzystaniu przez Państwa z naszych aplikacji online. Możemy zbierać na przykład:

I. Informacje o urządzeniu/produkcie – takie jak model sprzętu, numer IMEI urządzenia/produktu, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia oraz numer telefonu komórkowego używanego przez urządzenie), informacje o sieci komórkowej, systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, rodzaju używanej przeglądarki mobilnej, ustawieniach strefy czasowej oraz inne unikalne identyfikatory urządzenia, adres IP, informacje na temat systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Usług.

II. Informacje dziennika – takie jak czas i długość korzystania z Usługi, wyszukiwane hasła wprowadzane przez użytkownika za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie ustawionych przez nas w produkcie/urządzeniu użytkownika lub w naszej aplikacji. Plik cookies w witrynie PIEU

III. Informacje o lokalizacji – takie jak sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu do sieci WiFi i wieżach komórkowych, które mogą być nam przekazywane podczas korzystania przez użytkownika z niektórych Usług. Niektóre z naszych Usług opartych na lokalizacji wymagają podania Danych osobowych użytkownika, aby funkcja działała. Jeśli użytkownik chce korzystać z danej funkcji, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych w tym celu. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać zmieniając ustawienia swojego urządzenia/produktu.

 

C. Dane osobowe od stron trzecich

Możemy otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich (tj. innych firm). W celu uzyskania szczegółów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Informacje ze źródeł ogólnodostępnych

Możemy otrzymywać Państwa Dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych, które możemy łączyć z innymi informacjami otrzymywanymi od Państwa lub o Państwu pod warunkiem, że otrzymanie takich informacji jest zgodne z obowiązującym prawem.

Jeśli zdecydują się Państwo połączyć konto z serwisami społecznościowymi, możemy również otrzymywać informacje o Państwu z tych serwisów.

 

D. Inne sposoby gromadzenia Danych osobowych użytkowników

Możemy gromadzić Państwa Dane osobowe także wykorzystując inne sposoby. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dodatkowymi:

Grupy i fora dyskusyjne

W niektórych witrynach i aplikacjach Panasonic działają grupy dyskusyjne, fora, tablice ogłoszeń, czaty, blogi i podobne funkcje („Platformy społecznościowe”), za pośrednictwem których użytkownik może zamieszczać informacje, wiadomości i inne materiały. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek Danych osobowych za pośrednictwem takich usług, prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ mogą one stać się informacjami publicznymi i być dostępne dla osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz dla ogółu społeczeństwa.

Aby umożliwić członkostwo w platformach społecznościowych jesteśmy zobowiązani do zebrania pewnych danych osobowych w ramach procesu rejestracji – są to imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, data urodzenia i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

Promocje, gry, losowania nagród i konkursy

Jeśli użytkownik bierze udział w loteriach, konkursach, grach online, losowaniach nagród, zawodach lub podobnych promocjach („Działania”), możemy wykorzystać podane przez niego Dane osobowe w celu przeprowadzenia tych Działań. Aby przeprowadzić te Działania, możemy wymagać od użytkownika podania pewnych Danych osobowych, które mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

W zakresie, w jakim warunki dowolnej promocji dotyczące przetwarzania Danych osobowych użytkownika są sprzeczne z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, pierwszeństwo będą miały warunki promocji, a my zalecamy dokładne zapoznanie się z wszelkimi warunkami dotyczącymi danego Działania.

Subskrypcja i newsletter

W przypadku subskrypcji komunikatów promocyjnych i biuletynów możemy gromadzić Dane osobowe, aby umożliwić nam świadczenie tych usług. Wymagane Dane osobowe obejmują adres e-mail i kod pocztowy. Takie usługi subskrypcji będziemy świadczyć wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem oraz na wyraźne życzenie użytkownika.

W przypadku wprowadzenia Danych osobowych w witrynie lub aplikacji Panasonic

Oprócz powyższych informacji, możemy gromadzić też inne Dane osobowe, które użytkownik udostępnia poprzez przesyłanie treści (np. filmów lub zdjęć) w naszych witrynach lub aplikacji. W takich przypadkach w celu opublikowania treści w naszej witrynie lub aplikacji mogą zostać zebrane następujące Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa firmy oraz wszelkie Dane osobowe zawarte w treści, którą użytkownik zdecyduje się przesłać. Jeżeli gromadzimy takie treści, robimy to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

Aktywność w witrynie i w ramach kampanii

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie, nasze systemy automatyzacji marketingu będą śledzić jego aktywność w witrynie i w ramach kampanii (np. uczestnictwo w targach lub kliknięcia newslettera). Robimy to, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i dostosować komunikację marketingową do ich potrzeb.

Portal Partnera Panasonic

Aby zostać Partnerem Panasonic, konieczne jest przesłanie podstawowych informacji o firmie, pracowniku rejestrującym firmę (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), kategorii produktu.

 

4. Jaka jest podstawa prawna wykorzystywania przez nas Danych osobowych użytkowników?

Przetwarzamy Dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy możemy powołać się na ważną podstawę prawną. Dlatego też przetwarzamy Dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy:

I. uzyskaliśmy uprzednią, jednoznaczną zgodę użytkownika;

II. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub do podjęcia działań przedumownych na jego żądanie;

III. przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne;

IV. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony życiowych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej; lub

V. przetwarzanie danych jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których interes lub podstawowe prawa i wolności użytkownika mają w stosunku do nich charakter nadrzędny. Takie „uzasadnione interesy” to np.:

a) korzystanie z opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na korzystanie z pewnych platform oferowanych przez dostawców);

b) ochrona bezpieczeństwa naszych systemów IT, architektury i sieci; oraz

c) realizacja naszych celów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

 

5. Jak wykorzystujemy dane użytkowników?

Zebrane przez nas Dane osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

I. Rejestrowanie produktów/urządzeń – aby zarejestrować użytkownika, jego urządzenie lub produkt w celu korzystania z naszych Usług;

II. Świadczenie naszych usług – w celu świadczenia naszych usług lub dostarczania określonych funkcji, o które prosi użytkownik, w tym w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem (np. gwarancji na produkt lub urządzenie);

III. Ankiety – aby prosić o opinie lub komentarze na temat naszych Usług oraz przeprowadzać inne ankiety;

IV. Treści spersonalizowane i ukierunkowane – w celu dostarczania treści spersonalizowanych i poleceń na podstawie wcześniejszych działań użytkownika w ramach naszych Usług. Możemy wykorzystywać Dane osobowe, aby skuteczniej kierować do użytkowników nasze Usługi, treści, rekomendacje, reklamy i komunikację (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie);

V. Reklama – w celach reklamowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych reklam i treści sponsorowanych oraz wysyłanie użytkownikowi wiadomości promocyjnych;

VI. Cele analityczne – w celu oceny i analizy naszego rynku, klientów, produktów, urządzeń i innych Usług (w tym zapytania o opinie na temat naszych produktów i usług oraz przeprowadzanie ankiet wśród klientów);

VII. Statystyki – w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. Te zanonimizowane dane mogą być udostępniane stronom trzecim;

VIII. Ulepszanie usług – aby rozwijać i ulepszać nowe i istniejące produkty i usługi Panasonic, rekomendacje, reklamy i inne formy komunikacji oraz dowiedzieć się więcej o preferencjach użytkownika;

IX. Obsługa klienta – aby zapewnić obsługę w zakresie danego urządzenia lub produktu lub w celu rozwiązania innych kwestii związanych z pomocą techniczną (np. rozpatrywanie reklamacji);

X. Zapobieganie przestępczości – w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw i przestępstw;

XI. Cele biznesowe – do monitorowania działalności i prowadzenia wewnętrznych rejestrów;

XII. Publikowanie komentarzy – w przypadku przesłania przez użytkownika recenzji produktu lub urządzenia, komentarzy lub treści w naszych witrynach lub aplikacjach, lub w przypadku odpowiedzi na dobrowolną ankietę, możemy zamieścić link do komentarzy, opublikować je lub upublicznić, również w naszych własnych reklamach;

XIII. Zobowiązania prawne – aby spełnić nasze zobowiązania prawne;

XIV. Konkursy i promocje – w celu przeprowadzenia losowań nagród, konkursów i innych promocji lub ofert, zgodnie z przepisami prawa;

XV. Szkolenia – do celów szkolenia personelu i zapewnienia jakości, w szczególności w odniesieniu do naszych przedstawicieli działu obsługi klienta; oraz

XVI. Aktualizacje – w celu komunikowania się z Użytkownikiem, w tym komunikowania się z Użytkownikiem na temat jego konta, profili lub transakcji z nami, przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji na temat jego produktów, urządzeń, aplikacji lub innych Usług, wysyłania powiadomień o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności, a także, jeśli Użytkownik wyraził zgodę i jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, w celach marketingowych, do wysyłania Użytkownikowi ofert i promocji dotyczących naszych Usług. Prawo zezwala nam na wykorzystywanie Danych osobowych w sposób opisany powyżej na podstawie działania w naszym „uzasadnionym interesie”.

Wycofanie produktu – w mało prawdopodobnej sytuacji, gdy firma Panasonic będzie musiała wycofać jakikolwiek produkt z rynku, w tym ze względów bezpieczeństwa, dane użytkownika zostaną wykorzystane do skontaktowania się z nim w celu przekazania instrukcji dotyczących zwrotu produktu.

Komunikacja marketingowa – firma Panasonic może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu dostarczania newslettera i innych wiadomości pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS), wyłącznie w przypadku, gdy wyraził na to zgodę lub gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Wybory użytkownika” w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Łączenie Danych osobowych – możemy łączyć Dane osobowe użytkowników (w tym informacje otrzymane od podmiotów powiązanych Panasonic) w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo. Na przykład, możemy łączyć różne bazy danych, które zawierają Dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam świadczenie lepszych usług pomocy i dostarczania bardziej spersonalizowanych treści (marketing i reklamy).

 

6. Komu ujawniamy dane użytkowników?

Nie ujawniamy Danych osobowych użytkowników osobom trzecim dla ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy natomiast ujawnić je następującym podmiotom:

I. Podmioty powiązane Panasonic

Może zaistnieć konieczność przekazania Danych osobowych użytkownika Podmiotom powiązanym Panasonic w celu świadczenia Usług wymaganych przez użytkownika lub innych usług/pomocy, o które prosi użytkownik. Podmioty powiązane Panasonic są zobowiązane do przestrzegania praktyk prywatności określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub innej polityce prywatności, o której mogą poinformować użytkownika.

II. Dostawcy usług

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług w zakresie pewnych działań i usług wykonywanych w naszym imieniu, np. dostawców usług call center, wykorzystywanych przez Panasonic w celu obsługi klienta, dostarczania danych, czyszczenia danych, realizacji zamówień i dostarczania produktów, przetwarzania płatności kartą kredytową, wysyłania poczty i wiadomości e-mail, wysyłania wiadomości SMS, dostarczania reklam, analizowania sposobu korzystania z naszych Usług, śledzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych, umożliwiania użytkownikom łączenia się z sieciami społecznościowymi, świadczenia usług kontroli oszustw i obsługi klienta. Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika takim zewnętrznym dostawcom usług wyłącznie w celu umożliwienia im wykonywania usług w naszym imieniu, a będą oni działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Poniżej podajemy przykłady usługodawców zewnętrznych, z którymi współpracujemy:

a) Dostawcy usług e-mail – usługi w chmurze używane, aby pomóc nam w wysyłaniu e-maili do użytkowników zgodnie z ich preferencjami w obszarze marketingu.

b) Dostawcy usług analitycznych – pomagają nam w zrozumieniu sposobów korzystania z naszej witryny i innych Usług, aby umożliwić nam ulepszanie naszych Usług. Aktualnie dostawcy ci to Google Analytics oraz Menedżer tagów Google. Więcej informacji znaleźć można w naszej Polityce plików cookie.

III. Dostawcy sieci społecznościowych

Możemy udostępnić Dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, pewnym dostawcom serwisów społecznościowych, aby mogli oni pomóc nam w wyświetlaniu reklam dotyczących naszych Usług na stronach serwisów społecznościowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane dostawcom serwisów społecznościowych wyłącznie zgodnie z preferencjami użytkownika w obszarze marketingu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Osoby trzecie, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony naszych Usług

Ujawnimy Dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub w odpowiedzi na pisma sądowe, w tym ze strony organów ścigania lub innych agencji rządowych; w celu ochrony naszych klientów (np. aby zapobiec spamowi lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług); w celu obsługi i utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług (np. aby zapobiec lub zatrzymać atak na nasze systemy lub sieci); lub w celu ochrony praw lub własności Panasonic, włączając w to egzekwowanie wszelkich warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług.

V. Anonimowe statystyki

Z różnych powodów przygotowujemy i opracowujemy anonimowe, zbiorcze lub ogólne dane i statystyki (jak wskazano w niniejszej Informacji o ochronie prywatności). Ponieważ dane te są anonimowe (tzn. nie można na ich podstawie zidentyfikować użytkownika), nie uważamy tych informacji za Dane osobowe. Z tego względu możemy udostępniać je stronom trzecim (takim jak nasze podmioty powiązane, partnerzy, reklamodawcy lub inne).

VI. Inne strony w związku z transakcjami korporacyjnymi

Możemy ujawnić Dane osobowe użytkownika stronie trzeciej (lub innym Podmiotom powiązanym Panasonic) w ramach reorganizacji, fuzji, transferu, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji lub innej dyspozycji całości lub części działalności, aktywów lub akcji, w tym m.in. w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

VII. Sponsorzy konkursów będący osobami trzecimi

Możemy ujawnić Dane osobowe użytkownika sponsorom loterii, konkursów, losowań darmowych nagród, zawodów i podobnych promocji będących osobami trzecimi. Dostawcy tacy zostaną wskazani użytkownikowi przed przystąpieniem do konkursu, loterii, losowania nagród lub podobnej promocji.

VIII. Inne strony za zgodą lub na polecenie użytkownika

Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na takie udostępnienie lub o nie poprosi.

Wiele usług Panasonic daje użytkownikowi możliwość przesyłania i udostępniania pewnych Danych osobowych, np. wiadomości, zdjęć, filmów i innych treści. Wszelkie Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się przesłać i udostępnić na publicznie dostępnym profilu, mogą być widoczne i dostępne dla innych osób. W związku z tym należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z takich usług Panasonic.

 

7. Co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika?

Wdrożyliśmy rygorystyczne środki fizyczne i techniczne w celu zabezpieczenia Danych osobowych, które gromadzimy w związku z naszymi Usługami. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy rygorystyczne kroki w celu ochrony Danych osobowych użytkowników, żadna strona internetowa, produkt, urządzenie, aplikacja lub transmisja danych, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkowników.

Lokalizacja danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”)

Szyfrowanie

Wszystkie dane osobowe, które podają nam użytkownicy, są pozyskiwane, przesyłane i przechowywane z wykorzystaniem szyfrowania. Dane przechowujemy w bezpiecznych centrach danych

Pozostałe środki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona Danych osobowych, jest organizowane w ramach globalnego programu Panasonic o nazwie „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” (Information Security Management, ISM). Cel, standardy i środki wykonawcze tworzą obowiązujące na całym świecie politykę, standardy i wytyczne. Wszystkie systemy IT w Europie Środkowej są zewnętrznie oceniane i podlegają regulacjom certyfikatu ISO 27001. Program i wszystkie jego części stosują silny roczny cykl PDCA w celu zabezpieczenia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych w całym cyklu życia informacji, od momentu zebrania do zniszczenia takich informacji.

Korzystanie z mediów społecznościowych i funkcji forum

Niektóre Usługi oferują funkcje sieci społecznościowych, czatu lub forum. Podczas korzystania z tych funkcji użytkownik nie powinien przekazywać żadnych danych osobowych, jeśli nie chce, aby były one widoczne, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników.

 

8. Dostęp do własnych Danych osobowych i pozostałe prawa użytkownika

Firma Panasonic będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane osobowe użytkownika zgodnie z jego prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Prawa użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych obejmują prawo dostępu do kopii Danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub aktualizacji wszelkich niedokładnych Danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu, w niektórych przypadkach, wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych. Prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego Danych osobowych, ma on prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.  W przypadku, gdy użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe są podane na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Dochodzenie swoich praw

Jeśli użytkownik chce dochodzić swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe są podane na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Odpowiemy na wniosek bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiego wniosku, chyba że obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zezwalają na dłuższy okres, a za rozpatrzenie wniosku możemy pobrać uzasadnioną opłatę, o której poinformujemy użytkownika. Należy pamiętać, że pobieramy opłaty tylko wtedy, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Skargi

Jeśli obawiają się Państwo, że nie przestrzegamy Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych, mogą Państwo skontaktować się z Bawarskim Urzędem Ochrony Danych (Bavarian Data Protection Authorities,  BLDA ), który jest organem nadzorującym ochronę danych właściwym dla Panasonic Industry Europe GmbH.

Użytkownicy mieszkający w innych państwach mogą skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych.

 

9. Przechowywanie danych – jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika

Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których Dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

 

10. Linki i produkty stron trzecich w naszych usługach

Nasze witryny, aplikacje i produkty mogą zawierać linki do witryn osób trzecich, które nie są prowadzone przez Panasonic, a nasze witryny, produkty i urządzenia mogą zawierać aplikacje, które można pobrać od osób trzecich. Te powiązane witryny i aplikacje nie są kontrolowane przez Panasonic i w związku z tym nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki w zakresie prywatności ani treści witryn i aplikacji, do których linki znajdują się w naszych witrynach, aplikacjach i produktach. Jeśli użytkownik decyduje się korzystać z jakichkolwiek witryn lub aplikacji osób trzecich, wszelkie Dane osobowe zebrane przez witrynę lub aplikację osoby trzeciej będą objęte polityką prywatności tej osoby trzeciej. Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności wszelkich osób trzecich, którym przekazują Państwo Dane osobowe.

 

11. Plik cookies

Czym są pliki cookies?

Witryna Panasonic wykorzystuje pliki cookies do automatycznego zbierania danych osobowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o sposobie korzystania z Internetu przez użytkownika. Są one zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy odwiedza on daną witrynę.

Więcej informacji na temat plików cookies

Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie, jak Panasonic i strony trzecie je wykorzystują oraz jak można je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

12. Wybory użytkownika (np. e-maile związane z marketingiem lub inne)

My i inne podmioty powiązane Panasonic możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika (takie jak dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu wysyłania użytkownikowi korespondencji o charakterze marketingowym pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub w formie wiadomości SMS dotyczącej produktów, urządzeń i innych Usług Panasonic. Podczas zakupie produktów lub urządzeń Panasonic, kontaktowania się z naszymi przedstawicielami działu obsługi klienta, tworzenia konta lub profilu w jednej z naszych Usług lub subskrybowania jednej z naszych Usług użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie takiej korespondencji dotyczącej marketingu (lub, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, zrezygnowania z niej).

Nie udostępniamy Danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych tych osób.

Możemy również wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu spersonalizowania oraz bardziej efektywnego kierowania naszej komunikacji marketingowej, aby zapewnić, w możliwym zakresie, że wszelka korespondencja dotycząca marketingu jest dla niego istotna.

Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji dotyczącej marketingu, kliknij „Anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wiadomości SMS dotyczącej promocji lub marketingowej.

 

13. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Ważne jest również, aby często sprawdzać Informację o ochronie prywatności, ponieważ możemy od czasu do czasu wprowadzać w niej zmiany. „Data ostatniej aktualizacji” na dole tej strony wskazuje, kiedy polityka była ostatnio aktualizowana, a wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu przez nas zmienionej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli zmiany te będą istotne powiadomimy o tym użytkowników, a tam, gdzie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkowników. Powiadomienie takie przekażemy pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w witrynie Panasonic lub za pośrednictwem odpowiednich Usług[PS9].

 

14. Kontakt / Więcej informacji

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa Danych osobowych lub jeżeli chcą Państwo skorygować, zablokować, sprostować, wnieść sprzeciw wobec, uzyskać dostęp, cofnąć zgodę na dowolny aspekt niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub usunąć dowolne Dane osobowe, prosimy o kontakt drogą pocztową lub elektroniczną:

Panasonic Industry Europe GmbH
Urzędnik ds. ochrony danych
Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 Ottobrunn
Niemcy

Email:PIEU-Dataprotection@eu.panasonic.com

1. Information about us

This Privacy Notice is issued by Panasonic Industry Europe GmbH, Caroline-Herschel-Straße 100, 85521 Ottobrunn, Germany, on behalf of ourselves and the Panasonic Group of Companies. The Panasonic Group of Companies consists of Panasonic Corporation, headquartered in Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, as well as a number of Affiliates  can be found here:
http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

In this Privacy Notice, when we refer to “Panasonic”, “we”, “us” or “our”, this means the relevant company/companies (in the case of joint controllers) in the Panasonic Group that is/are responsible for processing your Personal Data. For Personal Data gathered via this website, this is Panasonic Industry Europe GmbH. Where several Panasonic companies are jointly responsible for the processing of your Personal Data, you can exercise your rights against the company issuing this Privacy Notice.

2. What is Personal Data?

For the purposes of this Privacy Notice, "Personal Data" consists of any information about an individual from which that person can, directly or indirectly, be identified. When we combine other information (i.e. information that does not, on its own, identify an individual) with Personal Data, we treat the combined information as Personal Data.

3. What Personal Data do we collect about you and how?

Depending upon your use of this website/our Services, see Section ‎4 below, and your cookie choices, see Section ‎11 below, Panasonic collects and processes some or all of the Personal Data set out in the table below, using the methods and channels also set out in the table.

Types of collected Personal Data

How we collect the Personal Data

Background Data”: Including proof of identity documentation such as national identification papers or similar, corporate affiliations, government connections, litigation and regulatory proceedings, adverse media and screening against public lists of persons subject to EU or national sanctions, credit registers. This might include sensitive Personal Data under the GDPR.

From you directly, if you choose to share this information with us.

From credit agencies, integrity databases or otherwise as publicly available.

“Business Communication Data”: Electronic such as e-mails, chat messages, pdf and other document files.

From you directly, if you choose to share this information with us.

Business Contact Data”: Including your job title and function, office address, work e-mail address, work telephone numbers (landline and mobile), and work fax number.

From you directly, if you choose to share this information with us.

Financial, Payment and Order Data”: Including your company’s bank account and other data necessary for processing orders, payments, deliveries and fraud/crime prevention, including credit/debit cards numbers, and other related billing information.

From you directly, if you choose to share this information with us.

"Identification Data”: Including proof of identity documentation such as national identification papers or similar.

From you directly, if you choose to share this information with us.

Identity Data”: Including your first name, last name, title, and username or similar identifier.

From you directly, if you choose to share this information with us.

“Location Data”: Such as your product or device’s GPS signal or information about nearby WiFi access points and cell towers that may be transmitted to us when you use certain Services.

Automated, through our use of technologies set on your product, device or our application.

“Marketing and Communications Data”: Including your marketing and communications preferences such as e.g. language settings. We also track when you receive and read marketing communications from us, which information we use to improve our marketing services, provide you with more relevant information and improve the quality of our marketing materials.

Automated, through our use of cookies and similar technologies set on your product, device or our application, if you consented to our usage on beforehand; please visit our Cookie Policy for more information.

“Product/Device/Application Data”: Including your hardware model, IMEI number, the MAC address of the device’s wireless network interface and the mobile phone number used by the device, mobile network information, your mobile operating system, the type of mobile browser you use, time zone setting, IP address, operating system details, and other technology on the product or device you use to access the Services.

Automated, through our use of technologies set on your product, device or our application.

 

Profile and Usage Data”: Including information collected about your use of this website/our Services such as the time and duration of your use, passwords and login data, your referral website, links you click, searches you conduct, actions you take, pages you visit, your web browsing history, patterns of your usage and information from forms you fill in.

Automated, through our use of cookies and similar technologies set on your product, device or our application, if you consented to our usage on beforehand; please visit our Cookie Policy for more information.

 

“Transactional Data”: Including information about your transactions (e.g. purchase or return of our products/devices and Services) and details on such product/devices such as the name of the product/device and service, product category, model number, serial number, purchase price, proof of purchase, date and location of the transaction, invoice history.

From you directly, if you choose to share this information with us.

 

 

5. To whom do we disclose your Personal Data?

We will not disclose your Personal Data to third parties for their own independent marketing or business purposes, unless you have given your explicit consent to do so. However, we may have to disclose your Personal Data to the following entities for the purposes we collected it as set out in Section 4 relying on the legal bases specified therein:

I.    Panasonic Corporation and Affiliates
We may need to transfer your Personal Data within the Panasonic Group of Companies to provide the Services you require or any other services/assistance you request. All companies within the Panasonic Group are required to follow the privacy practices set forth in this Privacy Notice, or another privacy policy that they may notify to you and to process your Personal Data in accordance with the applicable privacy and data protection laws and regulations.

II.    Service Providers
We use third party service providers who provide information technology and system administration services to us and help us to administer certain activities and services on our behalf and they will operate only in accordance with our instructions as data processors.

III.    Channel Partners
If you have contacted us regarding a potential sales opportunity, we may provide your Business Contact Data and Identity Data to our approved channel partners in order for to them to follow up the request for contact and further qualify your requirements.

IV.    Third parties when required by Law or to Protect our Business and Services
We will disclose your Personal Data to comply with applicable law or respond to valid legal process, including from law enforcement or other government agencies; to protect our customers (e.g. to prevent spam or attempts to defraud users of our Services); to operate and maintain the security of our Services (e.g. to prevent or stop an attack on our systems or networks); to protect the health and safety of our colleagues and others with whom we have contact; or to protect the rights or property of Panasonic, including enforcing any terms or agreements governing the use of our Services.

V.    Other Parties in Connection with Corporate Transactions
We may disclose your Personal Data to a third party or within the Panasonic Group of Companies as part of a reorganisation, merger, transfer, sale, joint venture, assignment or other disposition of all or any portion of Panasonic's business, assets or stock, including, without limitation, in connection with any bankruptcy or similar proceeding.

VI.    Third party competition providers
We may disclose your Personal Data to third party sponsors of sweepstakes, contests, free prize draws, competitions and similar promotions. These third party providers will be identified to you prior to when you enter into any competition, sweepstake, prize draw or similar promotion.

VII.    Other Parties with Your Consent or At Your Direction
We may share Personal Data about you with third parties when you consent to or request such sharing.

6. What do we do to keep your Personal Data secure?

The security of your Personal Data is of greatest importance to Panasonic. We have put in place a range of appropriate physical and technical measures as well as robust policies and processes. The purpose thereof is to safeguard your Personal Data and to protect it against accidental or unlawful destruction or alteration, accidental loss, unauthorized disclosure or access and against other unlawful forms of processing. These measures take into account the state of the art of the technology, the costs of its implementation, the nature of the Personal Data, and the risk of the processing.

Information security, including the protection of Personal Data is organized in a global Panasonic Program called Information Security Management (“ISM”). The related aim, standards and implementation measures are organized in a globally valid Policy, and further standards and guidelines. The program and all its parts follow a strong yearly Plan-Do-Check-Act (PDCA) approach to secure the confidentiality, integrity and availability of all data (including your Personal Data) for the whole information lifecycle from collection to destruction of such information.

7. Accessing your Personal Data and other rights you have

What are your rights?

Your rights under the GDPR include the right to be informed, the right to access a copy of your Personal Data, the right to request the rectification or the update of any inaccurate Personal Data we hold, and the right to request erasure of your Personal Data.

You also have the right to obtain restriction of the processing of your Personal Data, the right to object to the processing of your Personal Data at any time under the conditions set out in the GDPR, and the right not to be subject to a decision based solely on automated processing.

In addition, you have the right to data portability in certain cases. This is the right to request the return of the personal data you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and to request the transmission of such personal data to a third party, without hindrance from us and subject to your own confidentiality obligations.

You also have the right to not provide consent and, where you have consented to our processing of your Personal Data, you have the right to withdraw such consent at any time without this withdrawal affecting the lawfulness of the processing prior to such withdrawal.

Your rights are further specified in Art. 7 and Chapter 3 of the GDPR and other applicable data protection legislation.

Your rights related to Marketing Communication

Where permitted under applicable law, we process your Business Contact Data, Identity Data, Marketing and Communications Data, Product/Device/Application Data and Profile and Usage Data for marketing communication purposes to send you correspondence by post, e-mail, telephone and/or text message (such as SMS) related to Panasonic products, devices and other Services in accordance with your marketing preferences.

You have the right to object to the processing of your Personal Data for these purposes. If you object and request us to stop processing your Personal Data for marketing purposes, we shall stop processing your Personal Data for those purposes.

You also may opt-out from receiving electronic communications from us. If you don’t want to receive marketing communication from Panasonic, please click "Unsubscribe" from any marketing or promotional e-mail you receive from us.

Exercising your rights

If you wish to exercise any of the above rights, then please contact us by using the communication means set out in Section 14 below.

Complaints

If you are not satisfied with how we process your Personal Data, then please contact us by using the communication means below in Section 14 or alternatively file a complaint with the competent supervisory authority:

8. International Transfers

Where we transfer your Personal Data to recipients located outside of the European Economic Area ("EEA") we ensure that your Personal Data remains protected by transferring it only to countries that offer an adequate level of protection as recognised by the European Commission such as e.g. Japan and the United Kingdom and/or by using the Standard Contractual Clauses approved by the European Commission and where required putting supplementary measures in place to afford your Personal Data with essentially the same level of protection it has in the EEA.

In the same way, if we transfer your Personal Data outside of Serbia, Switzerland, Turkey, or the UK, we will ensure that your Personal Data remains protected in line with the requirements set out in the applicable data protection legislation.

You may request additional information in this respect and obtain a copy of the appropriate safeguards we provide for through sending a request to the contact indicated in Section ‎14.

9. Data Retention – How long we will retain your Personal Data?

We will only retain your Personal Data for the period necessary to fulfil the purposes for which it has been collected. This includes the purposes of fulfilling our contract with you, satisfying any legal, regulatory, accounting, reporting obligation we are subject to and the establishment and defence of legal claims.

11. Cookies

For information on what cookies are, how Panasonic and other third parties use cookies and similar technologies, and for details of how cookies can be disabled, please see our Cookie Policy.

12. Children's Personal Data

This Website is not intended for children (anyone under the age of 16 years) and we do not knowingly collect or try to collect Personal Data from or about children.

13. Changes to this Privacy Notice or to your Personal Data

It also is important that you check back often for updates to the Privacy Notice, as we may change it from time to time. The “Date last updated” Section at the top of this page states when this Privacy Notice was last updated, and any changes will become effective upon our posting of the revised Privacy Notice.

We encourage you to review the Privacy Notice whenever you access the Services or otherwise interact with us to stay informed about our information practices and the choices available to you. It is important to us that the Personal Data we hold about you is accurate and up-to-date at all times. If any of the Personal Data we hold about you changes, please keep us informed.

14. Contact Us

If you have any questions regarding the collection, processing, or use of your Personal Data or if you wish to exercise your rights, please contact us at:

Panasonic Industry Europe GmbH
Caroline-Herschel-Straße 100
85521 Ottobrunn
Germany

You can also contact our Data Protection Officer (DPO) by e-mail: 
PIEU-Dataprotection@eu.panasonic.com 

If you have any questions about Data Protection in the United Kingdom (UK), please contact us at:

UK Legal Department
Panasonic Business Support Europe GmbH (UK branch)
Maxis 2, Western Road, 
Bracknell, Berkshire,
RG12 1RT
or by e-mail: UKLegal@eu.panasonic.com