Sensors for factory automation hero

Czujniki do specjalnych zastosowań

Czujniki do specjalnych zastosowań w produkcji płytek, wykrywaniu płynów i wycieków w branży półprzewodników.

Our top product lines

BE-AH optical bubble sensor
Sensors

BE-AH optical bubble sensor

Sensor for air bubble detection with external amplifier for easy configuration.
BE-A optical bubble sensor
Czujniki

Optyczny czujnik pęcherzyków BE-A

Czujnik do wykrywania pęcherzyków powietrza.
BE-R  particular use sensor
Czujniki

Czujniki do specjalnych zastosowań BE-R

Wykrywanie poziomu cieczy.
EZ-10 particular use sensor
Czujniki

Czujnik do specjalnych zastosowań EZ-10

Czujnik wykrywania poziomu wody.
HD-T1 particular use sensor
Czujniki

Czujnik do specjalnych zastosowań HD-T1

Czujnik wyrównania płytek typu LED.