footer modern-slavery-statement disclaimer

Deklaracja w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Pobierz dokument przedstawiający procedury wdrożone przez Panasonic Industry Europe GmbH

Współczesne niewolnictwo to na mocy brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r przestępstwo karne. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, m.in formę poddaństwa, pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz handlu ludźmi, przy czym wszystkie te formy wiążą się z pozbawieniem wolności osoby (dorosłej lub dziecka) przez inną osobę („Współczesne niewolnictwo”).

Dokument przedstawia procedury wdrożone przez Panasonic Industry Europe GmbH (dawniej Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH) w celu zapobiegania przypadkom Współczesnego niewolnictwa w naszej firmie i łańcuchu dostaw.