Sensors for factory automation hero

Laserový senzor s průchozím paprskem HG-T pro měření

Vysoce přesná a stabilní měření.
HG-T laser thru-beam sensor for measurements shadow

Vysoce přesná a stabilní měření

Laserový senzor s průchozím paprskem řady HG-T pracuje s laserovým paprskem ve tvaru pásu o výšce 10 mm pro měření plochy, např. pro kontrolu obrysů na hranách.

Senzor dosahuje opakovatelnosti < 1 µm a linearity menší než ± 12 µm v celém rozsahu měření.

Senzor s průchozím paprskem má snímací dosah 500 mm, což znamená, že lze realizovat větší množství aplikací než u senzorů s kratším snímacím rozsahem.

Vyhledávač produktů

Použít Vyhledávač produktů k vyhledání vhodného produktu

product finder Panasonic Industry
Najít optimální produkt pro Váš projekt výběrem atributů a kritérií filtru

Flexibilní montáž

HG-T Flexible mounting Panasonic Industry

Řada HG-T je dodávána se dvěma různými hlavicemi senzorů, které se liší pouze svými rozměry. Tenký typ je o 10 mm užší než standardní typ a dobře se hodí do strojů s velmi omezeným prostorem.

Standardní typ:

 • Vysílač: 8 x 30 x 60 mm (Š x H x V)
 • Přijímač: 8 x 30 x 60 mm (Š x H x V)

Štíhlý typ:

 • Vysílač: 8 x 30 x 60 mm (Š x H x V)
 • Přijímač: 8 x 20 x 60 mm (Š x H x V)

Volitelné boční zrcátko umožňuje odklonit svazek o 90°.

Pro urychlení uvedení do provozu jsou hlavice senzorů vybaveny funkcí vyrovnání paprsku. Hlavice senzorů lze snadno namontovat jejich zapojením do řídicí jednotky. Řídicí jednotka automaticky zjistí, zda byl vysílač a přijímač správně připojen.

Elektrické vlastnosti

Řídicí jednotka je standardně vybavena proudovým a napěťovým výstupem. Typ výstupu lze vybrat podle požadavků aplikace. Externí vstupy umožňují uživatelům řídit emise laseru, resetovat zařízení nebo ukládat data během procesu. Regulátor podporuje vysokorychlostní vzorkování a realizuje frekvenci až 2 kHz.

Vynikající výkon

Díky funkcím, jako jsou filtry, detekce hran, kontrola intenzity světla a průměrování naměřených hodnot (až 1024), jsou měření velmi spolehlivá. Tyto funkce vám pomohou zjistit v rané fázi, kdy měřicí proces již neběží hladce a systém je třeba upravit.

Snadná instalace více senzorů

Systém master-slave usnadňuje sériové připojení až 15 senzorů. Další funkcí, která usnadňuje používání, je možnost kopírování nastavení z jednotky master na jednotku slave. Při kopírování se rozsvítí kontrolka LED.

Aplikace

Sensors Measurement HG-T applications Panasonic Industry
 • Vedení okraje plechu elektrod akumulátoru
 • Kontrola průměru a polohy závitů nebo vodičů
 • Detekce waferů naskládaných na sebe
 • Vedení průsvitných fólií
 • Měření vrtaných otvorů v komponentech motoru
 • Měření tloušťky materiálů, jako jsou fólie nebo textilní tkané látky
 • Vysoce přesné měření a kontrola okrajů sítě
 • Umístění skleněného substrátu
 • Měření průměrů

Hlavice senzoru

Typ Vzdálenost středu měření a rozsah měření Rozsah snímání Opakovatelnost Č. modelu
Standardní typ 10 mm 500 mm 1 µm HG-T1010
Štíhlý typ HG-T1110

 

Propojovací kabel hlavice senzoru

Připojovací kabel hlavice senzoru je nutné objednat samostatně.

Popis Délka Č. modelu
Propojovací kabel od hlavice senzoru k řídicí jednotce (senzor se skládá z vysílače a přijímače) 2 m CN-HT-C2
5 m CN-HT-C5
10 m CN-HT-C10
20 m CN-HT-C20

Řídicí jednotka

Typ Výstup Č. modelu
Jednotka master Typ s vysokým výkonem s analogovým proudovým/napěťovým výstupem NPN HG-TC101
PNP HG-TC101-P
Jednotka slave Typ s vysokým výkonem NPN HG-TC111
PNP HG-TC111-P
Typ s úsporou vodičů  - HG-TC113

Volitelné

Sensors Measurement HG-T Option Panasonic Industry
  Popis
HG-TSV10 Boční zrcátko pro vychylování laserového paprsku
SC-HG1-USB Komunikační jednotka USB pro řadu HG-T

Hlavice senzoru

Typ Standardní typ Štíhlý typ
Č. modelu HG-T1010 HG-T1110
Kompatibilní řídicí jednotka HG-TC101 (-P), HG-TC111 (-P), HG-TC113
Metoda detekce polohy Na bázi CMOS
Platné normy Směrnice EMC, směrnice RoHS, předpisy FDA
Rozsah měření (šířka laserového pásu) 10 mm
Snímací dosah (montážní vzdálenost) 0 až 500 mm
Zdroj svazku záření Červený polovodičový laser, třída 1 (IEC/JIS/GB/FDA) maximální výkon emitujícího prvku 0,3 mW, vlnová délka laseru 655 nm
Opakovatelnost 1 μm (montážní vzdálenost: 20 mm) 2,5 μm (montážní vzdálenost: 100 mm) 5 μm (montážní vzdálenost: 500 mm)
Linearita ±0,12 % F.S. (montážní vzdálenost: 20 mm) ±0,28 % F.S. (montážní vzdálenost: 100 mm)
Snímaný objekt Min. ø 0,5 mm (montážní vzdálenost: 500 mm)
Provozní indikátor Vysílač Indikátor vyzařování laseru (zelený)
Přijímač Indikátor srovnání osy svazku (oranžový/zelený), indikátor výstupu vyhodnocení (oranžový/zelený) Indikátor výstupu vyhodnocení (oranžová/zelená)
Odolnost vůči okolnímu prostředí Krytí IP67 (IEC) -
Okolní teplota Provoz: -10 až +45 °C (bez kondenzace nebo ledu)
Skladování: -20 až +60 °C
Okolní vlhkost Provoz: 35 až 85 % rel. vlh., skladování: 35 to 85 % rel. vlh.
Izolační odpor Min. 20 MΩ při 250 V DC
Odolnost vůči vibracím Frekvence 10 až 500 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm ve směru X, Y a Z, vždy pro dvě hodiny (maximální zrychlení 196 m/s²)
Odolnost proti nárazům Zrychlení 1960 m/s² ve směrech X, Y a Z, pokaždé třikrát
Uzemnění Uzemnění kondenzátoru
Materiál Kryt: Lité hliníkové, světlo emitující a přijímající povrchy: Sklo
Kabel 4vodičový kabel s konektorem, 0,2 m (není součástí dodávky)
Hmotnost Hmotnost netto: Vysílač přibližně 30 g, přijímač přibližně 30 g Hmotnost netto: Vysílač přibližně 30 g, přijímač přibližně 30 g

Řídicí jednotka

Typ Jednotka master Jednotka slave
Vysoký výkon Vysoký výkon Úspora kabeláže
Č. modelu Výstup NPN HG-TC101 HG-TC111 HG-TC113
Výstup PNP HG-TC101-P HG-TC111-P
Kompatibilní hlavice senzoru HG-T1010, HG-T1110
Počet připojitelných jednotek Až 15 slave jednotek lze připojit k 1 master jednotce.
Napájecí napětí 24 V DC ±10 %, včetně zvlnění 0,5 V (P-P)
Spotřeba proudu (poznámka 2) Max. 100 mA (při připojení hlavice senzoru)
Analogový výstup Proudový výstup (poznámka 3) Rozsah proudového výstupu: 4 až 20 mA/F.S. (výchozí hodnota)  
Chybový výstup: 0 mA
Linearita: ±0,25 % F.S.
Zatěžovací impedance: max
Napěťový výstup Rozsah výstupního napětí: 0 až 5 V/F.S. (výchozí hodnota)  
Chybový výstup: 5,2 V  
Linearita: ±0,05 % F.S.  
Zatěžovací impedance: max  
Řídicí výstup (výstup 1, výstup 2, výstup 3) Typ výstupu NPN
 • NPN tranzistor s otevřeným kolektorem
 • Max. proud: 50 mm (poznámka 4)
 • Použité napětí: max. 30 V DC (mezi výstupem a 0 V)
 • Zbytkové napětí: max. 1,5 V (při 50 mA)
 • Svodový proud: max. 0,1 mA

Typ výstupu PNP:

 • PNP tranzistor s otevřeným kolektorem
 • Max. proud: 50 mm (poznámka 4)
 • Použité napětí: max. 30 V DC (mezi výstupem a +V)
 • Zbytkové napětí: max. 1,5 V (při 50 mA)
 • Svodový proud: max. 0,1 mA
Ochrana proti zkratu Integrovaný (typ s automatickým resetováním)
Výsledek posouzení Zpínací nebo rozpínací kontakt
Alarmový výstup Otevřen při výskytu alarmu
Externí vstup (vstup 1, vstup 2, vstup 3) Typ výstupu NPN
 • Bezkontaktní vstup nebo tranzistor s otevřeným kolektorem NPN
 • Vstupní podmínky: neplatné (+8 V až +V DC nebo otevřené), platné (0 až +1,2 V DC)
 • Vstupní impedance: cca 10 kΩ

Typ výstupu PNP:

 • Bezkontaktní vstup nebo tranzistor s otevřeným kolektorem PNP
 • Podmínka vstupu: Neplatné (0 až +0,6 V DC nebo otevřený), platné (+4 V až +V DC)
 • Vstupní impedance: cca 10 kΩ
  Vstup spouštěcí Vstupní čas min. 2 ms (ON)
  Vstup zastavení vyzařování laseru Vstupní čas min. 20 ms (ON)
  Vstup přednastavení Vstupní čas min. 2 ms (ON)
  Vstup resetování Vstupní čas min. 20 ms (ON)
  Vstup typu Bank A/B Vstupní čas min. 20 ms (ON)
Cyklus vzorkování 1 ms (standardní odběr vzorků)/0,5 ms (vysokorychlostní odběr vzorků)
Průměrování (volitelné) 1 krát (2 ms), 2 krát (3 ms), 4 krát (5 ms), 8 krát (9 ms), 16 krát (17 ms), 32 krát (33 ms), 64 krát (65 ms), 128 krát (129 ms), 256 krát (257 ms), 512 krát (513 ms), a 1024 krát (1025 ms)
Rozlišení displeje 0,1 μm
Rozsah zobrazení -199,9999 až 199,9999 mm
Stupeň znečištění 2
Nadmořská výška Max. 2000 m
Odolnost vůči okolnímu
prostředí
Krytí IP40 (IEC)
Okolní teplota Provoz: -10 až +50 °C (kondenzace a led nepovoleny) skladování: -20 až +60 °C
Okolní vlhkost 35 to 85 % rel. vlh., při skladování: 35 to 85 % rel. vlh.
Izolační odpor Min. 20 MΩ s 250 V DC mezi všemi napájecími svorkami připojenými společně a skříní
Odolnost vůči napětí 1000 V AC po dobu jedné minuty mezi všemi napájecími svorkami spojenými dohromady a krytem
Odolnost vůči vibracím Frekvence 10 až 150 Hz, amplituda 0,75 mm ve směru X, Y a Z, vždy po dvě hodiny
Odolnost proti nárazům Akcelerace 98 m/s² (cca 10 G) ve směru X, Y a Z, vždy pět hodin
Materiál Pouzdro: polykarbonát, kryt: polykarbonát, klíče: polyacetát
Kabel 2žilový kabel 0,2 mm² (hnědé a modré vodiče)/sedmižilový kompozitní kabel 0,15 mm², délka 2 m Kabel 0,15 mm, 7žilový, kompozitní, délka 2 m
Hmotnost (cca) 140 g 140 g 60 g

 

Pokyny:

 1. Pokud nebyly přesně stanoveny podmínky měření, byly použity následující podmínky: napájecí napětí 24 V DC, okolní teplota +20 °C
 2. Spotřeba proudu nezahrnuje analogový proudový výstup
 3. Linearita F.S. = 16 mA a je lineární s ohledem na digitálně naměřené hodnoty
 4. Pokud jsou k hlavní jednotce master připojeny podřízené jednotky slave, maximální proud typu sink/proud typu source řídicího výstupu a okolní teplota se liší v závislosti na počtu připojených podřízených jednotek slave.

Ke stažení

Name File Type Size Date Language
PDF Brochure "Focus Automazione" Catalog, Shortform 3.1 MB 01.04.2022 Italian
PDF Brochure Capteurs Catalog, Shortform 32.5 MB 13.09.2021 French
PDF Catálogo Resumen Sensores Data sheet 29 MB 28.04.2021 Spanish
PDF Catálogo resumen - Gama de producto automatización industrial Catalog, Shortform 5.9 MB 31.08.2021 Spanish
PDF Data sheet HG-T Data sheet 6.1 MB 05.06.2019 English
ZIP HG-T 2D Data CAD 190.6 KB 04.04.2019
ZIP HG-T 3D Data CAD 3.2 MB 04.04.2019
PDF HG-T Configuration Tool User's Manual, WUME-HGTCT-7 Manual 8.4 MB 24.05.2024 English
ZIP HG-T Configuration Tool, Version 1.3.1. For Windows 10 / 11. Software 82.1 MB 23.04.2024 Japanese, english, chinese (simplified), korean
PDF HG-T Series User's Manual, WUME-HGT-8 Manual 13.4 MB 12.06.2024 English
PDF HG-T1010 Instruction Manual, CMJE-HGT1010 Manual 824.8 KB 08.04.2024 English
PDF HG-T1110 Instruction Manual, CMJE-HGT1110 Manual 740.2 KB 08.04.2024 English
PDF HG-TC Instruction Manual, CMJE-HGTC Manual 2 MB 08.04.2024 English
PDF Les essentiels - Produits d’automatisme, 6215eufr Catalog, Shortform 5.5 MB 16.06.2023 French
PDF Programma Sensori Catalog, Shortform 2.6 MB 11.01.2021 Italian
ZIP SC-HG1-ETC 2D data CAD 14.7 KB
ZIP SC-HG1-ETC 3D data CAD 824.2 KB
ZIP SC-HG1-ETC(HG-S and HG-T), ESI file (EtherCAT definition file) Software 219 KB 23.04.2024 English
PDF Sensor Selection Guide for Packaging Industry Catalog 14.7 MB 12.07.2022 English
PDF Senzory - Zkrácená verze Catalog, Shortform 10.1 MB 28.01.2013 Czech
PDF Short Form Sensors for Factory Automation Catalog, Shortform 32.7 MB 08.07.2021 English
PDF Top seller - Automation products, 6215euen Catalog, Shortform 2.6 MB 01.05.2024 English
PDF Übersicht Sensoren Catalog, Shortform 28 MB 05.05.2022 German
PDF Übersicht Topseller Automatisierungstechnik, 6215eude Catalog, Shortform 15.6 MB 24.04.2023 German