Ionizers hero Panasonic Industry

Ionizátory: Vyřešte problémy způsobené statickou elektřinou

Ionizátory jsou speciální zařízení, která odstraňují statický náboj na povrchu.

Co dělají ionizátory

What do ionizers? Panasonic Industry

Existuje mnoho výrobních procesů, kde elektrostatické náboje narušují hladký provoz. K odstranění statické elektřiny se používají ionizátory. Jednou z typických oblastí použití je polovodičový průmysl, kde jsou komponenty mimořádně citlivé a mohou být dokonce zničeny vysokým elektrostatickým nábojem. Dalším příkladem je tiskařský průmysl: Zde tření mezi válci a papírem vytváří statickou elektřinu. Statická elektřina způsobí, že se papír lepí a nebude správně procházet tiskovým zařízením. Elektrostatické náboje je třeba odstranit zvláště při tisku na vinyl nebo plasty. V obalovém průmyslu se mají plastové obaly nebo fólie tendenci k sobě lepit, čemuž lze zabránit ionizátorem a odstranit statickou elektřinu. Obecným problémem při montáži je přilnavost prachu a nečistot. Kontaminaci obrobků lze zabránit pomocí statických odlučovačů, které neutralizují a odfoukávají nežádoucí částice.

Naše nejlepší produktové řady

ER-X ionizer
Ionizátor

Ionizátor ER-X

Ionizátor pro širokou oblast použití se stlačeným vzduchem nebo bez něj.
ER-F ionizer
Ionizátor

Ionizátor ER-F

Ionizátor s vestavěným ventilátorem.
EC-G02 ionizer
Ionizátor

Ionizátor EC-G02

Ionizátor s pulzující vzduchovou pistolí umožňuje snadnou neutralizaci statické elektřiny během procesu ručního čištění.
ER-V Ionizer
Ionizátor

Ionizátor ER-V

Ultrakompaktní, vysoce výkonný ionizátor.
ER-VW ionizer
Ionizátor

Ionizátor ER-VW

Ionizátor s nastavitelnými úhly trysky.
EF-S1 electrostatic sensor
Ionizátor

Elektrostatický senzor EF-S1

Neustálé sledování statického výboje na výrobních linkách.