Servo drives hero Panasonic Industry

MINAS​ 24/48 V DC​

Motory s napětím nižším než 50 V se používají zejména v oblastech, kde dochází k součinnosti lidí a strojů. Tímto je zajištěna minimalizace rizika pro obsluhu.

Servopohony pro mobilní nízkonapěťové aplikace

Nízké napětí se stále více používá v systémech, kde je bezpečnost uživatelů obzvláště důležitá. Typickými příklady použití jsou všechny aplikace, ve kterých není k dispozici zdroj střídavého proudu a motor je napájen pouze z baterií. Toho se například uplatňuje pro automatizovaná řízená vozidla ve skladech (AGV), ale také v lékařské technice nebo v laboratorní automatizaci.

Více informací o našich sériích servopohonů naleznete zde

MINAS A6V servo drives
Servopohony

MINAS A6V servopohon (24/48 V DC)

Stejnosměrným proudem poháněné servopohony jsou v technologii pohonů velmi běžné pro aplikace, kde není k dispozici jednofázová nebo trojfázová síť.