Sensors for factory automation hero

Fotoelektrický senzor FX-550

Třikrát vyšší vysílací výkon a 1,6krát delší snímací dosah než u běžných modelů!
Photoelectir sensor FX-500 / FX-550 / FX-550L shadow

Třikrát vyšší vysílací výkon a 1,6krát delší snímací dosah než u běžných modelů!

FX550 Three times higher emission power and 1.6 times longer sensing range than conventional models!

Dostatečná snímací vzdálenost i s tenkým vláknem
Snímací dosah tenkého reflexního vlákna je asi 1,6krát větší než u běžného výrobku (snímací dosah standardního reflexního vlákna je asi 1,4krát větší). Tím se zvyšuje flexibilita uspořádání senzoru.

Optická vlákna Snímací dosah ve standardním režimu Zlepšení
FX-551 FX-501
FT-31 480 mm 315 mm 152 %
FT-42 1470 mm 1130 mm 130 %
FD-41 200 mm 125 mm 160 %
FD-61 620 mm 450 mm 138 %
Vyhledávač produktů

Použít Vyhledávač produktů k vyhledání vhodného produktu

product finder Panasonic Industry
Najít optimální produkt pro Váš projekt výběrem atributů a kritérií filtru

Vyšší intenzita dopadajícího světla má za následek stabilnější detekci!

FX550 Higher incident light intensity results in more stable detection!

Pokud je hystereze stejná, vyšší intenzita dopadajícího světla vede k stabilnější detekci.

Snadné nastavení osy paprsku

FX550 Easy beam axis adjustment Panasonic Industry

Díky vysokému emisním výkonu nezpůsobuje žádný problém i malá odchylka osy svazku. Je ideální pro použití v prašných oblastech nebo pro detekci extrémně malou štěrbinou. Za skutečných podmínek je však nutné zkontrolovat, zda detekce funguje podle potřeby.

Speciální režim pro minimalizaci vlivu okolního světla

FX550 Special mode to minimize the effect of ambient light

Pokud byl aktivován režim ochrany proti okolnímu prostředí, osvětlení okolí pro světla LED se přibližně 2,5krát zvýší proti normálnímu režimu. Tím se omezí chyby detekce způsobené LED světly.

Zjednodušený provoz pro standardní aplikace

FX550 Simplified operation for standard applications

Řada FX-500 je vybavena pouze nejdůležitějšími funkcemi pro snadnější použití. Bez ohledu na to, který model vyberete, jsou všechny snadno použitelné.

Režim NAVI

Režim NAVI používá tři indikátory a duální displej pro zobrazení základní funkce zesilovače. Aktuální provozní režim lze zkontrolovat na první pohled, takže i nezkušený uživatel může zesilovač snadno ovládat.

 1. L/D
  Přepíná výstupní operace. L: Světlo-ON, D: Tma-ON
 2. CUST
  Citlivost na přijímané světlo lze změnit přímo
 3. PRO
  poskytuje přístup k pokročilým funkcím a nastavením pro časovač, míru posunu a sledování prahové hodnoty.

Přímé nastavení

FX550 Direct settings
 • Přímé nastavení: Prahové hodnoty lze změnit přímo v režimu RUN.
 • Přímé učení: Učení lze provádět v režimu RUN. Stačí jednou stisknout tlačítko SET pro objekt “přítomen” a “nepřítomen”.

Není třeba specifikovat hlavní a dílčí jednotky

FX550 No need to specify main and sub units

Všechny zesilovače FX-500 lze použít jako hlavní jednotku nebo jako podřízenou jednotku. Stačí použít hlavní kabel nebo pomocný kabel k rozlišení obou typů. Tím se snižují náklady na správu zásob.

 1. Stejné číslo dílu lze použít jako hlavní jednotku nebo podjednotku!
 2. Kabel pro identifikaci pomocné jednotky
 3. Kabel pro identifikaci hlavní jednotky
 4. Odpojení je možné zepředu, aniž by bylo nutné posunout zesilovač do strany.

Design šetřící vodiče a místo

FX550 Wire-saving and space-saving design

Kabely pro rychlé připojení pomáhají zkrátit čas a prostor potřebný pro zapojení. Zesilovače FX-500/FX-400/DPS-400/LS-400 umožňují připojení až 16 jednotek v sérii. V tomto případě však nelze použít funkci optické komunikace.

 1. Kabel napájecího zdroje
 2. Digitální výstup 1
 3. Digitální výstup 2
 4. Digitální výstup 16

Seznam funkcí v režimu PRO

 • PRO 1: Obsahuje nastavení doby odezvy, časovače a hodnoty posunu.
 • PRO 2: Obsahuje nastavení pro zámek učení, položky na digitálním displeji, otočení digitálního displeje a funkci Eco.
 • PRO 3: Obsahuje nastavení pro seřízení displeje, resetování, frekvenci vyzařování a sledování prahové hodnoty.

Zesilovače

Upozorňujeme, že kabel pro rychlé připojení není součástí FX-551(P) a je nutné jej objednat samostatně.

Typ Č. modelu Emitující prvek Výstup
Typ konektoru FX-551 Červená LED NPN tranzistor s otevřeným kolektorem
FX-551P PNP tranzistor s otevřeným kolektorem
Typ kabelu FX-551-C2 NPN tranzistor s otevřeným kolektorem
FX-551P-C2 PNP tranzistor s otevřeným kolektorem

Kabely rychlého připojení

Typ kabelu Č. modelu Délka kabelu Popis
Hlavní kabel (3 žíly) CN-73-C1 1 m Kabel s 2 nebo 3 žilami typu cabtire průměru 0,2 mm2 a s konektorem na jednom konci a s vnějším průměrem 3,3 mm
CN-73-C2 2 m
CN-73-C5 5 m
Pomocný kabel (1 žíla) CN-71-C1 1 m Kabel s 1 žilou a konektorem na jednom konci s průměrem 0,2 mm2 s vnějším průměrem ø 3,3 mm. K jednomu hlavnímu kabelu lze připojit až 15 pomocných kabelů.
CN-71-C2 2 m
CN-71-C5 5 m

Specifikace

Položka Typ konektoru Typ kabelu
Číslo modelu Výstup NPN FX-551 FX-551-C2
Výstup PNP FX-551P FX-551P-C2
Napájecí napětí 12 až 24 V DC (+10 %/-15 %), zvlnění P-P max. 10 %
Příkon Normální provoz: max. 960 mW (spotřeba proudu max. 40 mA při napájecím napětí 24 V) režim ECO: max. 680 mW (spotřeba proudu max. 28 mA při napájecím napětí 24 V)
Výstup NPN NPN tranzistor s otevřeným kolektorem
 • Maximální proud v zapojení typu SINK: 100 mA
 • Použité napětí: max. 30 V DC mezi výstupem a 0 V
 • Zbytkové napětí: max. 2 V (při proudu sink při použití volitelného kabelu pro rychlé připojení)
PNP PNP tranzistor s otevřeným kolektorem
 • Maximální proud v zapojení typu SOURCE: 100 mA
 • Použité napětí: max. 30 V DC mezi výstupem a +V
 • Zbytkové napětí: max. 2 V (při maximálním proudu source při použití volitelného kabelu pro rychlé připojení)
Výstupní operace Lze přepínat mezi režimem světlo ON nebo tma ON v režimu L/D
Ochrana proti zkratu Začleněno
Doba odezvy FAST: max. 60 μs, STD: max. 250 μs, LONG: max. 2 ms, U-LG: max. 4 ms, HYPR: max.
Nastavení citlivosti 2bodové učení/učení limitů/plně automatické učení/manuální nastavení
Nastavení citlivosti dopadajícího světla začleněno, 4 kroky
Rozsah zobrazení intenzity dopadajícího světla FAST / STD: 0 až 4000, LONG: 0 až 8000, U-LG / HYPR: 0 až 9999
Funkce časovače Obsahuje variabilní zpoždění vypnutí OFF/ON/One shot/přepínatelné buď efektivní nebo neefektivní hodnotou
 • Rozsah časovače „ms“: doba časovače přibližně 1 až 99 ms a krok časovače přibližně 1 ms
 • Rozsah časovače „s“: doba časovače přibližně 1 až 32 s a krok časovače přibližně 1 s.
 • Rozsah časovače „1/10 ms“: Přibližně doba časovače 0,1 až 999,9 ms a krok časovače přibližně 0,1 ms (není k dispozici, pokud je doba odezvy nastavena na LONG, U-LG, HYPR, IP-F nebo IP-R)
Různé funkce prevence rušení interferencí Začleněn (až 4 jednotky). Všimněte si, že tato funkce zvyšuje hysterezi a že doba odezvy se liší v závislosti na nastavení.
F-1: max. 0,8 ms, F-2: max. 0,9 ms, F-3: max. 1,0 ms, F-4: max. 1,7 ms
Krytí IP40 (IEC)
Okolní teplota -10 až +55 °C
Pro 4 až 7 jednotek montovaných v kaskádě: -10 až +50 °C nebo pokud je 8 až 16 jednotek namontováno v kaskádě: -10 až 85 % rel. vlh. )(kondenzace a led nepovoleny), skladování: -20 až +70 °C
Emitující prvek (modulovaný) Červená LED (špičková emisní vlnová délka: 660 nm)
Materiál Kryt a ochranný kryt: Polykarbonát, klíče: polyacetát
Kabel -- kabel 0,2 mm2, 3žilový, 2 m dlouhý
Prodloužení kabelu -- Prodloužení až do celkové délky 100 m je možné pomocí kabelu min. 0,3 mm2 a při napájecím napětí nejméně 12 V DC
Hmotnost Hmotnost netto: cca 15 g. Celková hmotnost: cca 55 g Hmotnost netto: cca 55 g. Celková hmotnost: cca 90 g

Pokud nebyly přesně stanoveny podmínky měření, byly použity podmínky okolní teploty +23 °C.

Doba odezvy řady FX-550

Režim FAST STD LONG U-LG HYPR
Doba odezvy Max. 60 μs Max. 250 μs Max. 2 ms Max. 4 ms Max. 24 ms

Vlákno se čtvercovou hlavicí

FX550 Square fiber head

Jednocestný typ (jeden pár na sadu)
Uvědomte si, že snímací dosah volně řezaného vlákna může být snížen o max. 20 % v závislosti na způsobu řezání vlákna.

Typ Č. modelu Dosah snímání (mm)
STD HYPR U-LG LONG FAST
Čtvercová hlavice M3 FT-R31 510 1670 1120 700 310
M4 FT-R43 1250 3600* 2650 1750 750

* Délka optického kabelu prakticky omezuje dosah snímání.

Typ se závitem

FX550 Threaded Type

Jednocestný typ (jeden pár na sadu)
Uvědomte si, že snímací dosah volně řezaného vlákna může být snížen o max. 20 % v závislosti na způsobu řezání vlákna.

Typ Č. modelu Dosah snímání (mm)
STD HYPR U-LG LONG FAST
Se závitem M3 FT-31 480 1580 1000 700 290
FT-32 3600* 3600* 3600* 3600* 2900
M4 FT-42 1470 3600* 2900 2100 890

* Délka optického kabelu prakticky omezuje dosah snímání.

 

Reflexní typ rozsah snímání je určen pro bílý nelesklý papír. Uvědomte si, že snímací dosah volně řezaného vlákna může být snížen o max. 20 % v závislosti na způsobu řezání vlákna.

Typ Č. modelu Rozsah snímání (mm)
STD HYPR U-LG LONG FAST
Se závitem M3 FD-31 200 750 450 310 140
FD-32G 320 1150 730 420 170
FD-34G 130 480 310 180 80
M4 FD-41 200 750 450 310 140
FD-42G 320 1150 730 420 170
M6 FD-61 620 1630 1180 870 380

Válcový typ

FX550 Cylindrical type

Jednocestný typ (jeden pár na sadu)
Uvědomte si, že snímací dosah volně řezaného vlákna může být snížen o max. 20 % v závislosti na způsobu řezání vlákna.

Typ Č. modelu Dosah snímání (mm)
STD HYPR U-LG LONG FAST
Válcový Ø 1,5 FT-S22

 

870 2900 1900 1200 530

 

Odrazový typ
Rozsah snímání je určen pro bílý nelesklý papír. Povšimněte si, že snímací dosah volně řezaného optického vlákna může být snížen o max. 20 % v závislosti na způsobu řezání vláken.

Typ Č. modelu Dosah snímání (mm)
STD HYPR U-LG LONG FAST
Válcový Ø 3 FD-S34G 130 480 310 180 80

Ke stažení

Name File Type Size Date Language
PDF Brochure "Focus Automazione" Catalog, Shortform 3.1 MB 01.04.2022 Italian
PDF CN-701 Wire Saving Connector, MJEC-CN701 Manual 616.4 KB 27.05.2024 English
PDF CN-7x-Cx Connection Cable Instruction Manual, MJEC-CN71C1 Manual 470.3 KB 27.05.2024 English, Japanese
PDF Catálogo Resumen Sensores Data sheet 29 MB 28.04.2021 Spanish
PDF Catálogo resumen - Gama de producto automatización industrial Catalog, Shortform 5.9 MB 31.08.2021 Spanish
PDF Data sheet FX-550 Data sheet 8 MB 01.06.2021 English
PDF Digital Fiber Sensor Amplifier FX-551 Series Instruction Manual, ME-FX551 Manual 1.1 MB 11.04.2017 English
PDF FT-□, FD-□, FR-□ Instruction Manual (FX-AT5, AT6, AT7), MJEC-FXAT4567 Manual 268.7 KB 14.02.2023 English
PDF FV-FR1/FR4 Instruction Manual, MJE-FVFR Manual 563.8 KB 13.03.2020 English
ZIP FX-550 2D Data CAD 137.5 KB
ZIP FX-550 3D Data CAD 746.3 KB
PDF FX-550L Instruction Manual ME-FX551LV1EN Manual 2 MB 16.01.2019 English
PDF Fiber head FT-/FD-/FR Instruction Manual (FX-AT2, FX-AT3), MJEC-FXAT23 Manual 656.2 KB 14.02.2023 English
PDF Les essentiels - Produits d’automatisme, 6215eufr Catalog, Shortform 5.5 MB 16.06.2023 French
Raccolta Applicazioni Sensori Data sheet 24.2 KB 20.12.2018 Italian
PDF Sensor Selection Guide for Packaging Industry Catalog 14.7 MB 12.07.2022 English
PDF Top seller - Automation products, 6215euen Catalog, Shortform 2.6 MB 01.05.2024 English
PDF Übersicht Topseller Automatisierungstechnik, 6215eude Catalog, Shortform 2.7 MB 02.05.2024 German