Servo drives hero Panasonic Industry

Konfigurační software PANATERM

PANATERM je freewarový nástroj pro konfiguraci všech servomotorů a servopohonů z řady MINAS.

Nastavení pomocí softwaru PANATERM přes USB

Všechny servopohony Panasonic lze nastavit pomocí freewaru PANATERM přes USB. Nastavte všechny parametry pohonu a sledujte důležitá data, jako je poloha, rychlost a točivý moment.

Pro AC servomotory a servopohony MINAS

Panasonic Industry PANATERM configuration software for servo drives Panasonic Industry

PANATERM pomáhá uživatelům při nastavování parametrů a řízení, stejně jako při vytváření a analýze datových tabulek během provozu. Software lze nainstalovat na jakýkoliosobní počítač. Připojení k řadě MINAS je navázáno přes USB port..

Nastavení a základní funkce

Servo drives software PANATERM setup and basic functions Panasonic Industry
  • Automatické ladění
  • Nastavení zisku a měření poměru setrvačnosti
  • Liniový graf zobrazuje
    diagram liniového grafu zobrazuje příkazy a aktuální rychlost, točivý moment a chybu sledování.
  • Zobrazení nastavení absolutního enkodéru
  • Nastavení parametru
    Po definování parametru na obrazovce bude tento parametr okamžitě odesláno do pohonu. Často používané parametry lze zobrazit samostatně na druhém displeji.

Monitorovací funkce

Servo drives software PANATERM monitoring function Panasonic Industry

Parametry a stav lze monitorovat, např. provozní režim, otáčky, točivý moment, chyby a varování. Přehled příkazových/zpětnovazebních impulsů, poměr zatížení, regenerační rezistivní poměr zatížení a mnoho dalších.

Analýza dat mechanického provozu (frekvenční analýza)

Frekvenční charakteristiky stroje lze měřit a zobrazit v Bodeho diagramu.