about-us seven-principles Panasonic Industry

Sedm principů

Klíč k našemu každodennímu provozu a přehled výhodného chování v podnikání

Naše firemní politika je nedílnou a závaznou součástí naší firemní kultury, zásad a filozofie. V souladu se základní obchodní filozofií společnosti Panasonic se snažíme stát se partnerem pro firmy v B2B odvětvích a dosáhnout tak plné spokojenosti zákazníků poskytováním vynikajících technologií, produktů a služeb. Všechny firemní cíle týkající se naší kvality, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a životního prostředí jsou založeny na našich sedmi principech.

About_us Konosuke Matsushita
 1. Příspěvek společnosti
  Budeme se řídit základním cílem řízení ve prospěch společnosti.
 2. Spravedlnost a poctivost
  Budeme spravedliví a upřímní ve všech našich obchodních jednáních a v osobním chování.
 3. Spolupráce a týmový duch
  Budeme kombinovat naše schopnosti k dosažení našich společných cílů společně a s využitím týmového ducha.
 4. Neúnavné úsilí o zlepšení
  Budeme se snažit zlepšit naše obchodní schopnosti a přispět tak celé společnosti.
 5. Zdvořilost a pokora
  Vždy budeme srdeční, skromní a budeme respektovat ostatní z hlediska dobrých sociálních vztahů.
 6. Přizpůsobivost
  Budeme neustále přizpůsobovat své myšlení a chování tak, aby splňovaly neustále se měnící podmínky kolem nás.
 7. Vděčnost
  Budeme jednat z pocitu vděčnosti za všechny výhody, které jsme získali