Safety solutions Hero Panasonic Industry

Rozwiązania bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa dla producentów maszyn.

Inżynieria bezpieczeństwa dla producentów maszyn

Dla producentów maszyn bezpieczeństwo pracy odgrywa w codziennym życiu ważną rolę. W świecie produkcji przemysłowej obszary niebezpieczne przybierają różne formy. Bezpieczeństwo maszyn jest kluczowe, ponieważ pozwala chronić życie ludzkie i oszczędzać zasoby.

Dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie produktów zapewniających bezpieczeństwo Panasonic pomaga klientom znaleźć indywidualne rozwiązanie bezpieczeństwa, które pozwoli im zapobiegać wypadkom. Fotoelektryczne zabezpieczenia, takie jak świetlne kurtyny bezpieczeństwa lub skanery laserowe, to dobry wybór, ponieważ nie zajmują dużo miejsca i są bardzo dobrze widoczne. Świetlne kurtyny bezpieczeństwa do ochrony dłoni, ramion i palców są dostępne  w różnych wysokościach ochronnych.

Panasonic dąży do zapewnienia kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa, oferując świetlne kurtyny bezpieczeństwa, czujniki mutingu, wyłączniki bezpieczeństwa i programowalne sterowniki bezpieczeństwa. Poszczególne części są kompatybilne ze sobą, co ułatwia ich podłączanie i konfigurowanie. Gdy maszyny lub produkty są w ruchu, zawsze istnieje zagrożenie dla osób pracujących w pobliżu. W serii MINAS A6 oferujemy serwonapęd ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Dzięki niemu możemy dostarczać rozwiązania dla zastosowań obejmujących np. maszyny tnące i pakujące.

Ponadto ważna jest dla nas możliwość oferowania naszym klientom rozwiązań globalnych. Nasze produkty spełniają światowe normy, takie jak CE, TUV, UL, CSA, czy koreańskiego znaku S, dzięki czemu można je instalować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona pracowników.

Wykrywanie wejścia pracownika

Safety solutuions: Worker entry detection

SF4B: SF4B ma szybki czas odpowiedzi wynoszący 14 ms, niezależnie od liczby kanałów wiązki, nachylenia osi wiązki i liczby połączonych szeregowo jednostek. Dzięki temu zmniejsza się nakład pracy potrzebnej do obliczenia i wyznaczenia bezpiecznej odległości.

Wykrywanie przedostania się na obszar roboczy urządzeń produkcyjnych

Safety solution: Detection of ingress into operating area of manufacturing equipment

SF4B-C: Serię SF4B-C można montować w aluminiowej ramie równo z jej płaszczyzną, co pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnego otworu. Ponadto można ją zamontować bez przestrzeni martwej.

Środki bezpieczeństwa przy wychodzeniu z maszyny (funkcja kontroli mutingu wyjścia)

Safety solution: Safety measures for machine exits (exit muting control function)

SF4C: Muting przy wyjściu z maszyny jest teraz możliwy dzięki poręcznemu sterownikowi SFC-HC. Wystarczy ustawić dla czujnika mutingu czas opóźnienia wynoszący maks. 4 sekundy. Pozwala to obniżyć koszty i zmniejszyć ilość okablowania.

Możliwość szeregowego połączenia do 5 świetlnych kurtyn bezpieczeństwa SF4D

Safety solution: Connection of up to 5 SF4D safety light curtains in series

SF4D: Możliwość zbudowania kompletnej obudowy dla kilku stanowisk zrobotyzowanych. Szeregowo można połączyć maksymalnie 5 jednostek SF4D. Ponadto SF4D otrzymały w spadku po serii SF4B konstrukcję bez martwych pól. Nawet w układzie w kształcie litery L lub U skok wiązki nie ulega zmianie (z wyjątkiem typu ochrony palców). Ułatwia to obliczenie bezpiecznej odległości.

Produkty zapewniające bezpieczeństwo

Seria SF2B SF2C SF4D SF4B-C SF4B SF4C ST4 SQ4 MINAS A6
Typ Świetlna kurtyna bezpieczeństwa Czujnik bezpieczeństwa światła Czujnik nieszczelności Serwowzmacniacz
Wysokość ochrony Do 640 mm   ×       ×      
Do 1900 mm ×   × × ×        
Zasięg detekcji 0 do maks. 3 m   ×       ×      
3 do maks. 9 m       × ×        
9 do maks. 15 m ×   ×       ×    
Kategoria bezpieczeństwa 2 × ×              
3                 ×
4     × × × × × ×  
Rodzaj ochrony Ochrona ramion, skok wiązki 40 mm ×   × × ×        
Ochrona dłoni,  skok wiązki 20 mm × × × × × ×      
Ochrona palców, skok wiązki 10 mm     ×   × ×      

Sistema (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen = Bezpieczeństwo urządzeń sterujących w maszynach)

Sistema (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen = Safety of Controllers in Machines)

Program Sistema

Program Sistema pomaga w ocenie bezpieczeństwa urządzeń sterujących maszyn zgodnie z normą DIN EN ISO 13849-1. Oprogramowanie to umożliwia symulowanie funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi architekturami. Program automatycznie oblicza wartości niezawodności dla różnych poziomów szczegółowości oraz osiągnięty ogólny poziom wydajności (PL).

Biblioteka Sistema od Panasonic

Firma Panasonic opracowała bibliotekę dla użytkowników, aby mogli oni w jak najprostszy sposób ocenić ryzyko dla swoich maszyn przy użyciu naszych produktów. Biblioteka Sistema od Panasonic jest dostępna do pobrania w języku niemieckim i angielskim. Po zaimportowaniu biblioteki do programu Sistema dostępne są wszystkie niezbędne dane dotyczące podsystemów, dzięki czemu można przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka.

  Pobierz bibliotekę

  Name File type Size Date Language
  ZIP Panasonic Sistema library version 1.3 for safety products Software, Library 727KB 01.11.2022 German
  ZIP Panasonic Sistema library version 1.3 for safety products Software, Library 720KB 01.11.2022 English
  ZIP Panasonic Sistema library version 2.1.1 for safety products Software, Library 2MB 01.11.2022 German
  ZIP Panasonic Sistema library version 2.1.1 for safety products Software, Library 2MB 01.11.2022 English