Machine for laboratory testing and clinical diagnostics

Urządzenie do badań laboratoryjnych i diagnostyki klinicznej

Nasz rozwiązania dla procesu dozowania cieczy.

Nasze rozwiązania dla procesu dozowania cieczy

Urządzenia SUNX Panasonic Industrial pozwalają zwiększać automatyzację fabryk. Dzięki naszej niezawodnej technologii czujników i sterowania spełniają one rygorystyczne standardy jakościowe klientów z całego świata. A teraz stawiamy kolejny krok na drodze do zwiększenia komfortu życia i społeczeństwa otwartego dla wszystkich – wprowadzamy nasze technologie i jakość w nowym etapie zwanym „Nauka dla życia”.

Wykrywanie stojaka na probówki

Tube rack detection

Komentarze klientów

Zastosowanie: Wykrywanie stojaka na probówki

Komentarze klientów

 1. Potrzebna jest zdolność do niezawodnego wykrywania stojaka na probówki nawet w wąskich przestrzeniach.
  „Czujnik błędnie wykrywa także obiekt za stojakiem”
 2. Chcemy, by czujniki działały przy zasilaniu 5 VDC.
  „Zastosowanie czujników z zasilaniem 24 VDC wiąże się ze wzrostem kosztów”.

Nasze rozwiązanie: Zbieżny odblaskowy czujnik mikrofotoelektryczny PM2

 1. Możliwość niezawodnego wykrywania nawet w wąskiej przestrzeni bez wpływu elementów w tle, wykrywanie tylko na ograniczoną odległość.
 2. Czujniki mogą wykorzystywać zasilanie od 5 do 24 VDC przy dostarczaniu energii bezpośrednio z płyty PC.
 3. Nawet lustrzane tło nie będzie miało wpływu na wykrywanie, o ile czujnik zostanie umieszczony w odległości 30 mm.

Usuwanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika reakcyjnego przed dozowaniem cieczy

Static charge removal from reaction container before liquid dispensing

Zastosowanie: Usuwanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika reakcyjnego przed dozowaniem cieczy

Komentarze klientów:

 • Chcemy, aby ciecz była prawidłowo dozowana do pojemnika reakcyjnego.
  „Jeśli w pojemniku reakcyjnym wystąpi elektryczność statyczna, płyn osiądzie na ściance pojemnika i nie opadnie na dno.”

Nasze rozwiązanie: Ultrakompaktowy jonizator ER-VS02

 • Niezawodne dozowanie do pojemnika reakcyjnego dzięki zastosowaniu jonizatora usuwającego ładunki elektrostatyczne z pojemnika.
 • Możliwość instalowania w wąskich przestrzeniach dzięki zastosowaniu dyszy.

Usuwanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika na próbki przed wykrywaniem poziomu cieczy

Static charge removal from sample cup before liquid level detection

Zastosowanie: Usuwanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika na próbki przed wykrywaniem poziomu cieczy

Komentarze klientów

 • Chcemy zapobiec wadliwemu działaniu pojemnościowego czujnika zbliżeniowego.
  „Jeśli pojemnik na próbki jest naładowany elektrycznością statyczną, czujnik pojemnościowy nie wykrywa prawidłowo poziomu cieczy z powodu wadliwego działania. Powoduje to błąd kontroli, ponieważ dysza odsysająca zasysa powietrze”.

Nasze rozwiązanie: Jonizator obszarowy ER-X

 • Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy prawidłowo wykrywa poziom cieczy dzięki usunięciu ładunków elektrostatycznych z pojemnika na próbki.
 • Możliwość usuwania ładunków elektrostatycznych bez odparowania próbki i odczynnika za pomocą jonizatora bezpowietrznego.
 • Linia produktów: typ punktowy (ER-X001), typ kompaktowy (ER-X008, szer. 80 mm) i typ szeroki (ER-X064, szer. 640 mm).

Wykrywanie braku odczynników / płynu do mycia w pojemniku

Empty detection for reagent / washing liquid

Zastosowanie: Wykrywanie braku odczynników / płynu do mycia w pojemniku

Komentarze klientów

 • Chcemy uzyskać możliwość wykrywania poziomu płynu bez kontaktu czujnika z płynem.
 • Czujnik elektrodowy
  „Czujnik może ulec uszkodzeniu w wyniku korozji w kontakcie z odczynnikiem*”. (*Korozja zależy od właściwości odczynnika) „Podczas konserwacji operator może narazić się na ryzyko zagrożenia biologicznego w wyniku kontaktu z odczynnikiem.”
 • Przełącznik pływakowy
  „Przełącznik może się zepsuć z powodu krystalizacji odczynnika, może też ulec korozji”.

Nasze rozwiązanie: Optyczny czujnik pęcherzyków BE-A

 • Bezpieczne, łatwe wykrywanie cieczy bez wchodzenia w kontakt z nią.
 • Czujnik nie wchodzi w kontakt z odczynnikiem, co zapobiega nieprawidłowemu działaniu spowodowanemu krystalizacją odczynnika lub korozją czujnika.
 • Czujnik nie wymaga konserwacji, co eliminuje zagrożenia biologiczne.
 • Możliwość wykorzystania całego odczynnika dzięki wykrywaniu, że pojemnik jest pusty.

Potwierdzenie odprowadzenia odpadów ciekłych

Confirmation for waste liquid discharge

Zastosowanie: Potwierdzenie odprowadzenia odpadów ciekłych

Komentarze klientów

 • Chcemy potwierdzenia, że odpady ciekłe zostały odprowadzone z pojemnika reakcyjnego po zakończeniu procesu analizy.
  „Monitorowanie tylko pracy pompy bez potwierdzania wypływu cieczy może budzić obawy o wyciek, w przypadku, gdy ciecz nie jest odprowadzana prawidłowo”.

Nasze rozwiązanie: Optyczny czujnik pęcherzyków BE-A

 • Płyn w pojemniku wykrywa się bezpośrednio podczas zasysania, co zapobiega wcześniejszemu wyciekowi odpadów ciekłych.
 • Wyposażony w dwa wyjścia: Nieobecny płyn ON i Obecny płyn ON.
 • Umożliwia bezpośrednie zasilanie z płyty PC, ponieważ może pracować z zasilaniem od 5 do 24 VDC.
 • Umożliwia mocowanie w małych odległościach (10 mm)

Wykrywanie pełnego poziomu zbiornika na odpady

Full level detection of waste tank

Zastosowanie: Wykrywanie pełnego poziomu zbiornika na odpady

Komentarze klientów

 • Chcemy osiągnąć niezawodne wykrywanie poziomu cieczy, ale też ograniczyć potrzebę wymiany zbiornika na odpady.
 • Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy
  „Fałszywe wykrywanie spowodowane pojawieniem się kropli, pianki lub cienkiej warstwy wewnątrz zbiornika na odpady powoduje konieczność dołączania, odłączania i ponownego ustawiania czujnika przy wymianie zbiornika na odpady.”

Nasze rozwiązanie: Optyczny czujnik poziomu odczynnika

 • Możliwość dokładnego wykrywania poziomu cieczy, bez fałszywych wyników spowodowanych przez krople lub pianę w zbiorniku
 • Wykrywanie poziomu cieczy przez kolorowy pojemnik
 • Łatwa wymiana pojemnika dzięki montażowi czujników z dala od pojemnika.

 

Wykrywanie poziomu surowicy/osocza

Serum / Plasma Level Detection

Zastosowanie: Wykrywanie poziomu surowicy/osocza

Komentarze klientów

 • Chcemy przyspieszyć wykrywanie poziomu cieczy.
 • Czujnik ciśnienia
  „Wykrycie poziomu cieczy wymaga czasu, ponieważ sondę trzeba opuszczać powoli.”

Nasze rozwiązanie: Optyczny czujnik poziomu odczynnika

 • Szybkie i precyzyjne wykrywanie poziomu cieczy
 • Dobre przenikanie światła przez etykiety
  *Możliwość wykrycia poziomu cieczy w probówkach testowych z obudową szczelinową (opcja)
mood contact_us

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania dla procesu dozowania cieczy?

Poproś o białą księgę i skontaktuj się
z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji!

Skontaktuj się z nami