Servo drives hero Panasonic Industry

Serwowzmacniacz MINAS A5

Typ wielofunkcyjny.

Przegląd

50 W do  15 kW,  1/3-fazowy,  200 V 

400 W do  15 kW, 3-fazowy, 400 V 

Szybki

Częstotliwość odpowiedzi 2 kHz
Osiąga 2 kH – najwyższą częstotliwość odpowiedzi w branży. Poza swoimi zaawansowanymi funkcjami sterowania MINAS A5 jest wyposażony w architekturę układu scalonego firmy LSI umożliwiającą ultraszybkie działanie systemu. Ze względu na swoją niezwykłą szybkość i znakomitą reakcję umiejscawiania A5 jest przystosowany do użycia w najbardziej wymagających systemach. Dodatkowo, jego wyjątkowy czas reakcji radykalnie zmniejsza drgania. 

Enkoder 20-bitowy; 1,04 mln imp./obr.
Zapewnia płynniejsze działanie dzięki zastosowaniu ręcznych i automatycznych filtrów pasmowych zapewniających znaczne zredukowanie drgań w momencie zatrzymania maszyny. Umożliwia wyjątkowo szybkie i precyzyjne umiejscawianie. Nowa opatentowana technologia przetwarzania sygnałów pozwala uzyskać 1,04 mln imp./obr. przy użyciu enkodera 20-bitowego.

Niski moment zaczepowy
Osiąga najbardziej stabilną prędkość w branży i najniższy moment zaczepowy poprzez zminimalizowanie szerokości impulsu. Umożliwiła to nowa konstrukcja obejmująca 10-biegunowy wirnik do silnika, a także funkcja analizy pola magnetycznego. Dzięki ograniczeniu zmienności momentu obrotowego udało się znacznie poprawić parametry szybkości, stabilności i charakterystyki umiejscawiania MINAS A5.

Impulsy wejścia/wyjścia z prędkością 4 Mpps
Obsługuje sygnały sterujące umiejscawiania za pośrednictwem wejścia ciągu impulsów — kolejna cecha, dzięki której znacznie przewyższa swoją konkurencję. Zarówno wejście poleceń, jak i wyjście impulsowe mogą osiągać prędkości maksymalne do 4 Mpps. Umożliwia to ultraszybkie działanie z wysoką rozdzielczością, w tym standardowy tryb w pełni zamkniętego sterowania.

Inteligentny

Automatyczne dostrajanie wzmocnienia w czasie rzeczywistym
Jest wyposażony w najszybszy w branży wysokosprawny system automatycznego dostrajania wzmocnienia w czasie rzeczywistym o prostej konfiguracji. Po instalacji i ukończeniu szeregu operacji następuje automatycznie dostrajanie. Po wyregulowaniu częstotliwości odpowiedzi proste strojenie powoduje zmianę wartości pojedynczego parametru, a dostrajanie można przeprowadzić poprzez aktywowanie trybu regulacji wzmocnienia w oprogramowaniu do konfiguracji. Funkcja automatycznego tłumienia drgań minimalizuje uszkodzenia urządzenia. Dodatkowy tryb i parametry sztywności umożliwiają łatwą optymalizację częstotliwości reakcji dla określonych typów maszyn, takich jak o osi pionowej lub z napędem pasowym o wysokim współczynniku tarcia.

Ręczne i automatyczne filtry pasmowe
Eliminuje konieczność monitorowania problematycznych częstotliwości drgań. Poprzez automatyczne wykrywanie drgań i definiowanie prostego ustawienia wzmocnienia automatycznego wysokoresponsywne filtry częstotliwości rezonansowych MINAS A5 znacznie redukują zakłócenia i drgania wywoływane przez rezonans układu. Do regulacji głębokości A5 jest wyposażony w łącznie 4 filtry pasmowe – maksymalną liczbę dostępną w branży – o zakresie częstotliwości konfiguracji 50–5000 Hz. Dwa z tych filtrów współdzielą konfigurację automatyczną.

Ręczne i automatyczne filtry tłumiące
Tłumi składnik częstotliwości drgań własnych wejścia poleceń, co w znacznym stopniu redukuje drgania osi w momencie zatrzymania maszyny. Liczbę filtrów tłumiących zwiększono z konwencjonalnie stosowanych dwóch do czterech, z których dwa są do jednoczesnego użytku. Dostępny zakres częstotliwości znacznie rozszerzono do przedziału 1-200 Hz, a także uproszczono konfigurację automatyczną.

Oprogramowanie do konfiguracji z symulacją ruchu
Odczytuje dane częstotliwości reakcji z właściwej maszyny do przykładowego zastosowania ogólnego przeznaczenia. Funkcja uproszczonej symulacji pozwala na sprawdzenie efektów działania wzmocnienia i filtrów bez regulowania właściwego urządzenia.

Lekki

Nowa konstrukcja, innowacyjny rdzeń, enkoder wysokiej precyzji
(Oprócz typu MSMD i MHMD)
Wyposażony w bardziej kompaktowy, znacznie lżejszy silnik. Zmodernizowano zarówno duże, jak i kompaktowe typy silników, a także z powodzeniem zmieniono konstrukcję i zredukowano wielkość rdzenia. Wbudowanie innowacyjnego enkodera kompaktowego pozwoliło w efekcie obniżyć wagę silnika o 10%-25% (1-6 kg) w klasie o mocy ≥ 1 kW w porównaniu z tradycyjnymi silnikami.

Bezpieczny

Spełnia wymagania europejskich norm bezpieczeństwa
Jest wyposażony w sprzętowy niezależny zespół obwodów nadmiarowych do separacji zasilania silnika. Eliminuje to konieczność stosowania styczników magnetycznych wymaganych przez europejskie normy bezpieczeństwa dla układów sterowania niskiego napięcia maszyny. (Dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami wymagana jest ocena bezpieczeństwa całej maszyny. Seria A5E wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa do zastosowań wykorzystujących bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO)

Niski poziom interferencji
Przykładowe zastosowanie: Urządzenia do produkcji półprzewodników i ekranów lub różnego rodzaju maszyny produkcyjne przeznaczone na eksport na rynek europejski. Spełnia wymagania obowiązującej dyrektywy EMC. Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii obwodów elektrycznych MINAS A5 pozwala jeszcze bardziej zredukować zakłócenia o 3 dB w porównaniu z konwencjonalną serią A4. (MINAS A4 również umożliwia tłumienie interferencji, więc także spełnia wymagania dyrektywy EMC).

Nieskomplikowany

Oprogramowanie do konfiguracji PANATERM
Najnowsze oprogramowanie do konfiguracji PANATERM z wieloma dodanymi funkcjami jest dostępne do pobrania.

Prognozowanie trwałości użytkowej
Monitoruje temperaturę wewnętrzną głównych podzespołów, takich jak wentylator i skraplacz. Jeżeli temperatura przekroczy wartość znamionową, wyświetlany jest sygnał alarmu. Zapobiega to niespodziewanym przestojom i ułatwia planowanie konserwacji systemu.

Monitor temperatury enkodera
(Tylko z enkoderem 20-bitowym) Mierzy temperaturę enkodera w czasie rzeczywistym – nowa funkcja, której wdrożenie wcześniej było utrudnione. Wykorzystywany do monitorowania silnika, a także do celów diagnostycznych w przypadku usterki.

Funkcja rejestrowania danych
Umożliwia monitorowanie numeryczne i przedstawienie graficzne rozmaitych danych, a także pozwala na ich rejestrowanie z częstotliwością co 1, 5, lub 10 s do celów analizy.

Functions

Type Basic Multifunction Network
A5E A5 A5N A5B
RTEX - - x -
EtherCAT - - - x
Externalencoder - x x
Safetyfunction STO - x x
Velocitycontrol, torquecontrol - x x
Positioncontrol x x x

Specifications

MINAS A5 series A5E A5 A5N A5B
Rated power 50W–15kW (200V AC), 400W–15kW (400V AC) 
Supply voltage 1/3-phase (200V AC), 3-phase (400V AC)
Bandwidth (velocity response) 2300Hz
Rated rotational speed 1000–3000rpm
Max. rotational speed 3000–6000rpm
Rated torque 0.16–95.5Nm (200V AC), 1.91–95.5Nm (400V AC)
Peak torque 0.48–224Nm (200V AC), 5.73–224Nm (400V AC)
Control functions Position control Position, velocity, and torque control
IP degree of protection (motor) IP65, IP67
Control input Pulse Pulse, analog Network

Do pobrania

Name File Type Size Date Language
PDF AC Servo Motor & Driver Operating Instructions (Safety), IMD61+E Manual 587.3 KB 01.12.2014 English
PDF AC servo drives MINAS A5 series Flyer 534.4 KB 01.01.2013 English
PDF AC-Servoantriebe Serie MINAS A5 Flyer 533.4 KB 01.01.2013 German
PDF Brake cable for MINAS A5 /A6 servo 50W - 750W / 1000W, MFMCB0xx0PJT Data sheet, Cable drawing 29.3 KB 04.10.2011
PDF Catálogo resumen: SOLUCIONES INDUSTRIALES CON SERVOACCIONAMIENTOS Catalog, Shortform 2.8 MB 14.09.2018 Spanish
PDF Communications cable for MINAS-A5/A6(X2) with 8-pin connector and open wire output, RS485, RS232, DV0PM20024CAB Data sheet, Cable drawing 50.1 KB 22.06.2012
PDF Connection cable MINAS A4/A5/A6 to FP-Sigma NPN, 1 axis, DVOP0980W1 Data sheet, Cable drawing 50.8 KB 15.02.2011
PDF Connection cable MINAS A4/A5/A6 to FP-Sigma NPN, 2 axis, DVOP0981W1 Data sheet, Cable drawing 71.4 KB 15.02.2011
PDF Connection cable MINAS A4/A5/A6 to FP-Sigma PNP, 1 axis, DVOP0982W1 Data sheet, Cable drawing 52.8 KB 15.02.2011
PDF Connection cable MINAS A4/A5/A6 to FP-Sigma PNP, 2 axis, DVOP0983W1 Data sheet, Cable drawing 73.5 KB 15.02.2011 English
PDF Connection cable MINAS A4/A5/A6 to FPG/FP2 positioning module (line driver), 2 axes, DVOP0986W1 Data sheet, Cable drawing 61.9 KB 15.02.2011
PDF Connection cable MINAS-A/A4/A5/A6 to FPG/FP2 positioning module (Transistor) , 2 axes, DVOP0985W1 Data sheet, Cable drawing 62.1 KB 15.02.2011 English
PDF Connection cable Minas A4/A5/A6 servo driver to FP-Sigma/FP0R, NPN, 1 axis, DVOP0989W1 Data sheet, Cable drawing 161.2 KB 25.01.2012
PDF Connection cable Minas A4/A5/A6 servo driver to FP-Sigma/FP0R, PNP, 1 axis, DVOP0988W1 Data sheet, Cable drawing 163.1 KB 05.05.2011 English
PDF Echtzeit-Ethernet für Antriebe – ein Vergleich. Wie proprietäre Lösungen ihre Vorteile ausspielen können, Andreas Winkler, SPS-Magazin 11/2013 Press, Press article 354.5 KB 01.11.2013 German
PDF Empfehlungen zur EMV-gerechten Verdrahtung von Servo-Antriebsreglern und -Motoren Data sheet, Technical information 400.7 KB 11.04.2016 German
PDF Encoder cable (20-/23-bit incremental) for MINAS A5/A6 servo 1kW-15kW, MFECA0XX0GTD Data sheet, Cable drawing 29.9 KB 04.10.2011
PDF Encoder cable (20-/23-bit incremental) for MINAS servo A5/A6, 50W-750W/1000W, MFECA0XX0WJD Data sheet, Cable drawing 340.6 KB 18.10.2015 English
PDF Encoder cable with battery box for 17-/23-bit absolute encoder for MINAS A5/A6 servo 1kW-15kW, MFECA0XX0GTE Data sheet, Cable drawing 54.7 KB
PDF Encoder cable with battery box for 17-/23-bit absolute encoder for MINAS A5/A6 servo 50W-750W/1000W, MFECA0XX0GJE Data sheet, Cable drawing 58.1 KB
PDF Guida rapida Controllo di coppia (MINAS A5/A6), QS4000_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.8 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di posizione con block operation utilizzando comandi Modbus (MINAS A6), QS2002_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.9 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di posizione con block operation utilizzando segnali (MINAS A6SG/A6SF), QS2001_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.9 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di posizione con segnali a impulsi e di direzione (MINAS A5/A5E/A6SG/A6SF), QS2000_V1.1_IT Manual, QuickStart guide 2.9 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di posizione in reti EtherCAT (MI-NAS A5B/A6B), QS2003_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 3.3 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di posizione utilizzando RTEX (MINAS A5N/A6N), QS2004_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 4.2 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida Controllo di velocità (MINAS A5/A6F), QS3000_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.8 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida PANATERM Funzionalità di real time autotuning, QS5001_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.4 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida PANATERM Trial run, QS5000_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 3 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guida rapida PANATERM Tuning fit gain, QS5002_V1.0_IT Manual, QuickStart guide 2.5 MB 16.10.2019 Italian
PDF Guía de inicio rápido Control de par (MINAS A5/A6), QS4000_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 2.8 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de posición en redes Ether-CAT (MINAS A5B/A6B), QS2003_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 3.3 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de posición mediante fun-cionamiento por bloques usando comandos Modbus (MINAS A6), QS2002_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 3 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de posición mediante fun-cionamiento por bloques usando señales de entrada (MI-NAS A6SG/A6SF), QS2001_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 3 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de posición por señales de pulsos y dirección (MINAS A5/A5E/A6SG/A6SF), QS2000_V1.1_ES Manual, QuickStart guide 2.9 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de posición usando RTEX (MINAS A5N/A6N), QS2004_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 4.2 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido Control de velocidad (MINAS A5/A6F), QS3000_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 2.8 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido PANATERM Autotuning de ganancia en tiempo real, QS5001_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 2.4 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido PANATERM Autotuning de ganancia, QS5002_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 2.5 MB 16.10.2019 Spanish
PDF Guía de inicio rápido PANATERM Movimiento de prueba, QS5000_V1.0_ES Manual, QuickStart guide 3 MB 16.10.2019 Spanish
PDF I/O cable for MINAS A4/A5/A6 with open wire output, DVOP4360 Data sheet, Cable drawing 439.5 KB 31.01.2019
PDF MINAS A5 / LIQI - AC servo drives & motion control Catalog 8.9 MB 23.06.2021 English
PDF MINAS A5 / LIQI - AC Servoantriebe und Motion Control, 4231 Catalog 8.3 MB 23.06.2021 German
PDF MINAS A5 / LIQI - Panorama servosystèmes AC & gestion des axes Catalog 7.5 MB 14.12.2015 French
PDF MINAS A5 BL EtherCAT Communication/Linear type Functional Specification, SX-DSV02829 Manual 4.8 MB 28.04.2022 English
PDF MINAS A5 Family Catalogue 2020-12 Catalog 26.8 MB 30.06.2021 English
PDF MINAS A5 Series 400V Operating Instructions (Basic) Manual 3.1 MB 01.03.2012 English
PDF MINAS A5 Series G, H-Frame Operating Instructions (Basic) Manual 3.5 MB 01.03.2012 English
PDF MINAS A5 Series Operating Instructions (Basic) Manual 3.5 MB 01.03.2012 English
PDF MINAS A5/A6 servo driver to FP series PLC incl. FP0H (PNP output type), 1 axis, 50 pin connector, loose wires for I/Os, DV0P0988WP-x Data sheet, Cable drawing 711.4 KB 29.11.2018 English
ZIP MSELECT (for MINAS A4/A5/A6 series),Ver. 3.1.9.0, Motor Sizing Tool, this software works with Windows 7, 8.x, 10. Software 51.5 MB 20.07.2020 English
PDF Minas A5 - Nieuwe generatie Servo Drives Data sheet 401.3 KB Dutch
PDF Minas A5 series Operation Instructions (Overall) Manual 9.1 MB 01.04.2013 English
ZIP Motion -& Communication FPWIN Pro 7 Library for MINAS A5N/A6N Series, RTEX, Version 1.0.0.0, Included Demo Program. Supported PLC: FP-XH Software, Library 1.7 MB 19.04.2018 English
ZIP Motion -& Communication Library for MINAS A5 / A6 Series, Pulse Output Control with Multi I/O Unit, Version 1.0.0.0, Included Demo Program. Supported PLCs: FP7 Software, Library 3.9 MB 12.12.2017 English
ZIP Motion -& Communication Library for MINAS A5 / A6 Series, Pulse Output Control with Positioning Unit, Version 1.5.0.0, Included Demo Program. Supported PLCs: FP7 Software, Library 2.9 MB 12.12.2017 English
ZIP Motion -& Communication Library for MINAS A5N/A6N Series, RTEX, Version 1.2.3, Included Demo Program. Supported PLCs: FP-0H. Software, Library 20.6 MB 01.12.2021 English, Chinese, simplified, Korean, Japanese
ZIP Motion Control Library for MINAS LIQI / A5 / A6 Series, Pulse Output Control with compact PLCs, Version 1.0, Included Demo Program. Supported PLCs: FP0R, FP-Sigma, FPX, FP7 Software, Library 1.3 MB 12.12.2017 English
ZIP Motion- & Communication FPWIN Pro 7 Library for MINAS LIQI/A5/A6 Series, Pulse Train Output, Version 1.0.1.0, Included Demo Program. Supported PLCs: FP0H, FP-XH Software, Library 1.6 MB 21.07.2021 English
ZIP Motor MINAS A5 3D Data, stp, MSME082G1V CAD 391.6 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME102G1G CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME102G1H CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME152G1G CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME152G1H CAD 139.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME204G1G CAD 173.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME204G1H CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME304G1G CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME304G1H CAD 139.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME404G1G CAD 152.6 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME404G1H CAD 152.6 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME504G1G CAD 185 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME504G1H CAD 152.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME754G1G CAD 224.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDME754G1H CAD 273.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDMEC14G1G CAD 301.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDMEC14G1H CAD 250.5 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDMEC54G1G CAD 252.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MDMEC54G1H CAD 252.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD022G1U CAD 212.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD022G1V CAD 235.3 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD042G1U CAD 212.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD042G1V CAD 199.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD082G1U CAD 179.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHMD082G1V CAD 200.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME104G1G CAD 139.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME104G1H CAD 139.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME154G1G CAD 173.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME154G1H CAD 139.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME204G1G CAD 148.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME204G1H CAD 148.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME304G1G CAD 182.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME304G1H CAD 182.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME404G1G CAD 148.5 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME404G1H CAD 182.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME504G1G CAD 148.5 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME504G1H CAD 148.5 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME754G1G CAD 275.7 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MHME754G1H CAD 228.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME012G1U CAD 163.6 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME012G1V CAD 374.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME022G1U CAD 177.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME022G1V CAD 229.1 KB 15.03.2016 English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME042G1U CAD 178.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME042G1V CAD 399 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME082G1U CAD 171.9 KB
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME102G1G CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME102G1H CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME104G1G CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME104G1H CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME152G1G CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME152G1H CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME154G1G CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME154G1H CAD 173 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME204G1G CAD 173.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME204G1H CAD 173.1 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME304G1G CAD 191 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME304G1H CAD 191 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME404G1G CAD 139.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME404G1H CAD 139.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME504G1G CAD 139.4 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME504G1H CAD 173.8 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME5AZG1U CAD 163.5 KB English
ZIP Motor MINAS A5, 3D Data, stp, MSME5AZG1V CAD 182.2 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD012J1S CAD 150.7 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD012J1T CAD 172.7 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD022J1S CAD 162.5 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD022J1T CAD 180.9 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD042J1S CAD 162 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD042J1T CAD 180.4 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD082J1S CAD 161.7 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD082J1T CAD 180.3 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD5AZJ1S CAD 150.6 KB English
ZIP Motor MINAS LIQI, 3D Data, stp, MSMD5AZJ1T CAD 172.7 KB English
PDF Motor cable for MINAS A4/A5/A6 servo 1kW-2kW with brake, 200V class, MFMCA0XX2HCD Data sheet, Cable drawing 42.1 KB 04.10.2011
PDF Motor cable for MINAS A4/A5/A6 servo 3kW-5kW without brake, 200/400V class, MFMCA0XX2GCT Data sheet, Cable drawing 31.8 KB 04.10.2011
PDF Motor cable for MINAS A4/A5/A6 servo 900W-2kW without brake, 200/400V class, MFMCD0xx2GCD Data sheet, Cable drawing 32.3 KB 04.10.2011
PDF Motor cable for MINAS A5 servo 1kW-2kW with brake, 400V class, MFMCA0XX2HCT Data sheet, Cable drawing 42.5 KB 20.10.2011
PDF Motor cable for MINAS A5 servo 900W-2kW with brake, 400V class, MFMCE0xx2HCD Data sheet, Cable drawing 40 KB 20.10.2011
PDF Motor cable for MINAS A5/A6 MHME Motors 2kW, MFMCE00xxGCD Data sheet, Cable drawing 32.2 KB English
PDF Motor cable for MINAS A5/A6 servo MSME 50W-750W/1000W, MFMCA0XXXWJD Data sheet, Cable drawing 211.8 KB
PDF Overview MINAS A5 motors and accessories Data sheet, Technical information 296.8 KB English
ZIP PANATERM set-up support software for MINAS A5/A6/LIQI Series, Version 6.0.6.0. Works with Windows 10. Software 177.1 MB 12.05.2022 English
PDF PEWEU Raccomandazioni sul cablaggio di servoazionamenti e servomotori per la EMC Data sheet, Technical information 331.2 KB 27.04.2016 Italian
PDF PEWEU Recommandations pour le câblage des servosystèmes, conforme aux exigences CEM Data sheet, Technical information 454.3 KB 27.04.2016 French
ZIP PEW_A5_A6_RS232 Library Software, Library 3.6 MB 28.04.2015 English
PDF Panaterm Ver. 6.0 Operation Manual Rev 3.13, IME87Z0816-1027 Manual 4.6 MB 01.02.2022 English
PDF Product Finder für Servo Drives Flyer 1.3 MB 02.11.2018 German
PDF Przegląd: SERWONAPĘDY DLA PRZEMYSŁU Catalog, Shortform 3.9 MB 06.09.2018 Polish
PDF Quick Start Guide 2000, Position control by pulse and direction signals (MINAS A5/A5E/A6SG/A6SF), QS2000_V1.1_EN Manual, QuickStart guide 4.4 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 2001, Position control by block operation using input signals (MINAS A6SG/A6SF), QS2001_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4.4 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 2002, Position control by block operation using Modbus commands (MINAS A6), QS2002_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4.5 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 2003, Position control in EtherCAT networks MINAS A5B/A6B, QS2003_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4.8 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 2004, Position control using RTEX (MINAS A5N/A6N), QS2004_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 5.8 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 3000, Velocity control (MINAS A5/A6F), QS3000_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4.3 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 4000, Torque control (MINAS A5/A6), QS4000_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4.3 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide 5000, PANATERM - Trial run, QS5000_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 3.1 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide PANATERM Fit-gain tuning, QS5002_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 4 MB 16.07.2019 English
PDF Quick Start Guide PANATERM Real-time auto-gain tuning, QS5001_V1.0_EN Manual, QuickStart guide 3.9 MB 16.07.2019 English
PDF Quick-Start-Anleitung Drehmomentregelung (MINAS A5/A6), QS4000_V1.0_DE